انوار وب:به دلیل ترورهای مکرر گروه تروریستی بوکوحرام در نیجریه، رهبر مسلمانان این کشور از مسلمانان خواست تا مراسمی در روز ملی دعا برگزار نمایند. سوکوتو رهبر برجسته مسلمانان نیجریه با اعلام برگزاری روز ملی دعا در این کشور، از مسلمانان خواسته است تا در این روز برای برقراری صلح و غلبه بر تروریست ها، […]

انوار وب:به دلیل ترورهای مکرر گروه تروریستی بوکوحرام در نیجریه، رهبر مسلمانان این کشور از مسلمانان خواست تا مراسمی در روز ملی دعا برگزار نمایند.

سوکوتو رهبر برجسته مسلمانان نیجریه با اعلام برگزاری روز ملی دعا در این کشور، از مسلمانان خواسته است تا در این روز برای برقراری صلح و غلبه بر تروریست ها، مراسم نماز و دعا برگزار نمایند.

سوکوتو در دعوت نامه خود به مسلمانان که در روزنامه های ملی این کشور به چاپ رسید، اعلام کرده است که مسلمانان برای رسیدن به صلح و امنیت در نیجریه، روز ملی دعا را در روز یکشنبه ۲۵ ماه مه (۴ خرداد) در مساجد این کشور برگزار کنند.

این ایده برای نخستین بار توسط یک فعال حقوق بشر به رهبر مسلمانان نیجریه پیشنهاد داده شد. وی تأکید داشت که علاوه بر نماز و دعا برای ایجاد آرامش در این کشور، روحانیون مذهبی نیز باید برای جلوگیری از تجاوزگری های بوکوحرام، اقدامات مفیدی انجام دهند.
منبع: تقریب