انوار وب: در تاریخ 22 سپتامبر مسابقه اذان ویژه تمام سنین در روسیه برگزار شد این مسابقه در نوع خود اولین مسابقه در روسیه می باشد، و نزدیک به هشتاد نفر دران شرکت کرده اند. دبیر مسابقات در ابتدای مسابقات برای شرکت کنندگان سخنرانی نمود و پیرامون تاریخ اذان و روش پیامبر در اذان سخن […]

انوار وب: در تاریخ 22 سپتامبر مسابقه اذان ویژه تمام سنین در روسیه برگزار شد

این مسابقه در نوع خود اولین مسابقه در روسیه می باشد، و نزدیک به هشتاد نفر دران شرکت کرده اند.

دبیر مسابقات در ابتدای مسابقات برای شرکت کنندگان سخنرانی نمود و پیرامون تاریخ اذان و روش پیامبر در اذان سخن گفت.
منبع: الالوکه