لازم به یادآوریست، حوزه علمیه انوارالعلوم ماهانه میزگردهایی در موضوعات مختلف برگزار می کند.  میزگرد ماهانه انوارالعلوم با موضوع «مکتب دیوبند، افکار، عقاید و خدمات» برگزار شد. در این میزگرد که دیشب (سه شنبه 3 بهمن) بعد از نماز عشاء با حضور اساتید و طلاب انوارالعلوم برگزار گردید، علاوه بر معرفی افکار و عقاید مکتب […]

لازم به یادآوریست، حوزه علمیه انوارالعلوم ماهانه میزگردهایی در موضوعات مختلف برگزار می کند.

 میزگرد ماهانه انوارالعلوم با موضوع «مکتب دیوبند، افکار، عقاید و خدمات» برگزار شد.

در این میزگرد که دیشب (سه شنبه 3 بهمن) بعد از نماز عشاء با حضور اساتید و طلاب انوارالعلوم برگزار گردید، علاوه بر معرفی افکار و عقاید مکتب دیوبندی، گوشه‌ای از خدمات علمی و سیاسی علمای مکتب دیوبند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کارشناسان این میزگردِ دوساعته، سه تن از اساتید حوزه علمیه انوارالعلوم خیرآباد «استاد محمود عبدی، استاد عبدالاحد حنفی و استاد علی‌رضا رسولی» بودند.
لازم به یادآوریست، حوزه علمیه انوارالعلوم ماهانه میزگردهایی در موضوعات مختلف برگزار می کند.