هشتمین دوره مسابقات حفظ و قرائت مکاتب قرآن شهرستان تایباد (مرحله شهرستانی) به همت دفتر امور مکاتب قرآن شهرستان تایباد و میزبانی دفتر امور مکاتب قرآن شهر مشهدریزه برگزار شد. هشتمین دوره مسابقات حفظ و قرائت مکاتب قرآن شهرستان تایباد (مرحله شهرستانی) به همت دفتر امور مکاتب قرآن شهرستان تایباد و میزبانی دفتر امور مکاتب […]

هشتمین دوره مسابقات حفظ و قرائت مکاتب قرآن شهرستان تایباد (مرحله شهرستانی) به همت دفتر امور مکاتب قرآن شهرستان تایباد و میزبانی دفتر امور مکاتب قرآن شهر مشهدریزه برگزار شد.

هشتمین دوره مسابقات حفظ و قرائت مکاتب قرآن شهرستان تایباد (مرحله شهرستانی) به همت دفتر امور مکاتب قرآن شهرستان تایباد و میزبانی دفتر امور مکاتب قرآن شهر مشهدریزه برگزار شد.
به گزارش انواروب این دوره از مسابقات روزهای شنبه و یکشنبه ( 2و3 شهریورماه) در محل مسجد جامع مشهدریزه با شرکت 120 نفر از دانش آموزان مکاتب قرآن شهرستان در دو رشته حفظ و قرائت تقلیدی برگزار گردید.
در جلسه اختتامیه این دوره از مسابقات به 34 نفر از برندگان (نفرات اول تا سوم هر رشته) لوح تقدیر و کارت هدیه بانکی اهدا گردید.