اولین کاری که عمر بن عبدالعزیز -رحمه الله- به هنگام عهده‌دار شدن خلافت انجام داد این بود که تخت مخصوص حاکم را برداشت و فرمان داد که یک حصیر برایش بیاورند و بر آن نشست، و فورا دستور داد تمام وسایل تجملاتی را در خانه‌ی حاکم وجود دارد را بفروشند. و پولش را در بیت […]

اولین کاری که عمر بن عبدالعزیز -رحمه الله- به هنگام عهده‌دار شدن خلافت انجام داد این بود که تخت مخصوص حاکم را برداشت و فرمان داد که یک حصیر برایش بیاورند و بر آن نشست، و فورا دستور داد تمام وسایل تجملاتی را در خانه‌ی حاکم وجود دارد را بفروشند. و پولش را در بیت المال مسلمانان قرار داد،
سپس گفته‌ای بر زبان آورد که باید آن را با آب طلا بنویسند، وی فرمود:
“من باور دارم که باید این اموال را در شکم‌های گرسنه قرار دهم زیرا این کار بر کعبه نیز اولویت دارد”.

📚: صلاح الأمة في علو الهمة” ۳۳۰/۶