افراد ناشناس نژادپرست با استفاده از تاریکی شب یک مسجد را در شهر اوندا در والنسیای اسپانیا به آتش کشیدند.به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از منابع عربی، هنگامی که نمازگزاران شهر اوندای استان والنسیا در اسپانیا برای ادای نماز صبح به مسجد مرکز اسلامی«ابن العبار» رفتند، با صحنه آتش گرفتن این مسجد روبه رو […]

افراد ناشناس نژادپرست با استفاده از تاریکی شب یک مسجد را در شهر اوندا در والنسیای اسپانیا به آتش کشیدند.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از منابع عربی، هنگامی که نمازگزاران شهر اوندای استان والنسیا در اسپانیا برای ادای نماز صبح به مسجد مرکز اسلامی«ابن العبار» رفتند، با صحنه آتش گرفتن این مسجد روبه رو شدند.

شاهدان عینی می گویند: شب گذشته افراد ناشناسی هنگام خروج آنها از مسجد پس از نماز عشا با عبارت های نژادپرستانه اهانت می کردند و صبح که برای ادای نماز به مسجد آمدند، با صحنه آتش گرفتن مسجد مواجه شدند.
«میلود گیتاف» رئیس این مرکز که شکایت رسمی را به مرکز پلیس شهر به خاطر اهانت به نمازگزاران و آتش گرفتن مسجد ارایه داده است، گفت: هنگامی که نمازگزاران برای ادای نماز صبح به مسجد آمدند، از این مسئله باخبر شدیم؛ آنها هنگامی که در را باز کردند، دیدند که همه چیز سوخته است؛ خوشبختانه هیچ فرشی در بخشی که حریق اتفاق افتاده، وجود نداشت وگرنه همه چیز می سوخت.
شهرداری اوندا با محکوم کردن این حادثه تاکید کرد: تحقیقات دراین باره آغاز شده است.
از سوی دیگر، «خوان میگیل سالوادور» سخنگوی حزب سوسیالیست در والنسیا تاکید کرد: پلیس به سرعت تحقیقات را آغاز کرده و هشدارهایی نیز از ترس وقوع درگیری ها دریافت کرده است.