انواروب| احمد الطیب شیخ الازهر در پی تنش ایجاد شده در روستای الفواخر مصر که بخاطر ساخت کلیسا بوجود آمده بود بیانیه ای صادر کرد. به گزارش روزنامه الاهرام این بیانیه احمد طیب بمثابه آبی بود که بر روی آتش فتنه ریخته شد و آن را خاموش کرد. ایشان در این بیانیه خود نوشت: هیچ […]

انواروب| احمد الطیب شیخ الازهر در پی تنش ایجاد شده در روستای الفواخر مصر که بخاطر ساخت کلیسا بوجود آمده بود بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش روزنامه الاهرام این بیانیه احمد طیب بمثابه آبی بود که بر روی آتش فتنه ریخته شد و آن را خاموش کرد.

ایشان در این بیانیه خود نوشت:
هیچ روایتی در قرآن و حدیث و سنت نبوی مبنی بر حرمت ساحت کلیسا وجود ندارد. و این قانون هست که ساخت اماکن عبادی را بررسی می‌کند و هرگونه سختگیری و ایجاد فشار برای ساخت کلیسا یک میراثی است که مردم بر اساس تقلید از یکدیگر به ارث برده و اصل و ریشه‌ای در اسلام ندارد و برای من به عنوان یک مسلمان شایسته نیست که درِ کلیسایی را ببندم و یا آن را تعطیل کنم و از برگزاری نماز در آن جلوگیری نمایم. بلکه زیبنده است اگر به کلیسایی تعدی و تجاوزی صورت گرفت، از آن دفاع نمایم.
شیخ لاازهر در ادامه نوشت: ساخت مسجد روی بروی کنیسه خود تحت قشار قرار دادن مسیحیان می باشد و اسلام ما را از این قبیل فشارها بازداشته است. و همچنین ساخت کلیسا روبروی مسجد از همین قبیل کارها می‌باشد.

و برای هر کسی که دست به چنین کارهایی می زند می گویم: زمین خدا بزرگ و وسیع است مساجد را در از یکدیگر بنا نمایید.

بیانیه الطیب دست به دست در میان شهروندان مسیحی مصر چرخید و مسیحیان را به اسلام اعتدالی الازهر امیدوار کرد.
شایان ذکر است که حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد از شهروندان مصر مسیحی‌اند. و در این روستا بخاطر ساخت کلیسا تنشی بین مسیحیان و مسلمانان رخ داده است/الاهرام