وزارت بهداشت فلسطین: بیمارستانی برای پذیرش جانباختگان و مجروحین در رفح وجود ندارد وزارت بهداشت فلسطین در غزه با اشاره به حمله ارتش اسرائیل به اردوگاه آورگان فلسطینی در غزه اعلام کرد که هیچ بیمارستانی در رفح ظرفیت پذیرش این تعداد جان باخته و مجروج ندارد./آناتولی

وزارت بهداشت فلسطین: بیمارستانی برای پذیرش جانباختگان و مجروحین در رفح وجود ندارد

وزارت بهداشت فلسطین در غزه با اشاره به حمله ارتش اسرائیل به اردوگاه آورگان فلسطینی در غزه اعلام کرد که هیچ بیمارستانی در رفح ظرفیت پذیرش این تعداد جان باخته و مجروج ندارد./آناتولی