انوار وب: ثبات نظام مالی اسلامی طی سال های اخیر موجب گرایش بسیاری از کشور های غربی به این نظام شده است.به گزارش خبرگزاری تقریب، برای بهره مندی بهتر از نظام مالی اسلامی، اولین بانک اسلامی منطقه یورو در کشور لوگزامبورگ در شمال اروپا راه اندازی شد.قرار است این بانک تعدادی شعبات در پاریس، بروکسل، […]

انوار وب: ثبات نظام مالی اسلامی طی سال های اخیر موجب گرایش بسیاری از کشور های غربی به این نظام شده است.
به گزارش خبرگزاری تقریب، برای بهره مندی بهتر از نظام مالی اسلامی، اولین بانک اسلامی منطقه یورو در کشور لوگزامبورگ در شمال اروپا راه اندازی شد.
قرار است این بانک تعدادی شعبات در پاریس، بروکسل، هلند و فرانکفورت راه اندازی کند و این بانک اولین بانک اسلامی در منطقه یورو است .
لازم به ذکر است، ثبات نظام مالی اسلامی در سال های اخیر موجب گرایش بیش از پیش کشور های غربی به این صنعت شده است تا در شرایطی که بحران مالی اقتصاد کشور های غربی را تهدید می کند از مزایای صنعت مالی اسلامی بهره مند شوند.