بنابر گزارش‌ها، اردوگاه‌های بازآموزی حکومت چین صدها هزار اویغور مسلمان را به هدف یکپارچه‌سازی فرهنگی در خود جای داده است. همچنین دولت چین هزاران کودک را که پدر و مادرهایشان عمدتا فراری یا زندانی هستند به یتیم‌خانه‌هایی فرستاده تا کاملا با هویت چین کمونیست تربیت شوند. جنایتی ضد بشری علیه ملت مسلمان که حکومت چین […]

بنابر گزارش‌ها، اردوگاه‌های بازآموزی حکومت چین صدها هزار اویغور مسلمان را به هدف یکپارچه‌سازی فرهنگی در خود جای داده است. همچنین دولت چین هزاران کودک را که پدر و مادرهایشان عمدتا فراری یا زندانی هستند به یتیم‌خانه‌هایی فرستاده تا کاملا با هویت چین کمونیست تربیت شوند. جنایتی ضد بشری علیه ملت مسلمان که حکومت چین در سکوت جامعه جهانی و کشورهای اسلامی انجام می دهد.

بنابر سیاست یکپارچه ساختن اجباری حکومت کانادا در قرن نوزدهم علیه سرخ‌پوست‌ها، یعنی ساکنان اصلی این سرزمین، کودکان سرخ‌پوست به اجبار از خانواده‌های آنان گرفته شده و در مدارسی شبانه‌روزی به دور از پدران و مادران خود نگهداری می‌شدند.
در مواردی کودکان سرخپوست توسط سفیدپوستان دزیده و به این مدارس تحویل داده می‌شدند. سیاست‌های حکومت کانادا برای ساکنان اصلی این سرزمین بسیار دردناک بود. این مدارس کاتولیک بر مسیحی‌ سازی اجباری کودکان و اطمینان از درآمخیتن آنان با جامعهٔ کانادا نظارت می‌کردند.
تعداد کودکانی که به اجبار در سیاست یکپارچه‌سازی اجباری از هویت اصلی خود بریده شدند ۱۵۰ هزار تن برآورد می‌شود که گمان می‌رود ۶ هزار تن از آنها در این اردوگاه‌ها بر اثر سوء رفتار جان باخته‌اند.
سرانجام در سال ۲۰۰۸ میلادی، استیون هارپر نخست‌وزیر وقت کانادا رسما از ساکنان اصلی کانادا برای این سیاست ضدانسانی عذرخواهی کرد و کمیسیونی را برای تحقیق در مورد گزارش‌های مطرح شده مبنی بر رفتارهای غیر انسانی مسئولان این مدارس با سرخ‌پوست‌ها تشکیل داد. او این سیاست را اشتباهی دانست که باعث دردهای بسیاری شد.
مدارس یا در واقع اردوگاه‌های بدنام مذکور در سال ۱۹۹۶ میلادی تعطیل شد.

?اکنون در شرق جهان و در حکومت کمونیستی چین، آن هم علیه مسلمانان این سیاست اجرا می شود.
حکومت کمونیستی چین سیاستی شبیه به آنچه کانادا در قرن نوزدهم علیه سرخپوست‌ها انجام داد را در مقیاسی بسیار وسیع‌تر در مورد مردم ترکستان شرقی انجام می‌دهد.
بنابر گزارش‌ها، اردوگاه‌های بازآموزی حکومت چین صدها هزار اویغور مسلمان را به هدف یکپارچه‌سازی فرهنگی در خود جای داده است. همچنین دولت چین هزاران کودک را که پدر و مادرهایشان عمدتا فراری یا زندانی هستند به یتیم‌خانه‌هایی فرستاده تا کاملا با هویت چین کمونیست تربیت شوند. جنایتی ضد بشری علیه ملت مسلمان که حکومت چین در سکوت جامعه جهانی و کشورهای اسلامی انجام می دهد.
ترکستان شرقی یا سین‌کیانگ در سال ۱۹۴۹ میلادی به اشغال چین درآمد.