انوار وب: بانک اسلامی توسعه قصد دارد که مرکز اسلامی ممتاز را تاسیس کند.به گزارش شبستان، بانک توسعه اسلامی طی سه تا پنج سال برای احداث مرکز اسلامی ممتاز در بانک «تون رزاق» کوالالامپور برنامه ریزی می کند.وزیر مالی مالزی گفت: این مرکز کارآموزان در زمینه خدمات مالی اسلامی و مدیریت تجارت مرتبط با بانکداری […]

انوار وب: بانک اسلامی توسعه قصد دارد که مرکز اسلامی ممتاز را تاسیس کند.
به گزارش شبستان، بانک توسعه اسلامی طی سه تا پنج سال برای احداث مرکز اسلامی ممتاز در بانک «تون رزاق» کوالالامپور برنامه ریزی می کند.
وزیر مالی مالزی گفت: این مرکز کارآموزان در زمینه خدمات مالی اسلامی و مدیریت تجارت مرتبط با بانکداری را آموزش خواهد داد.
وی افزود: این طرح با همکاری دولت مالزی تکمیل خواهد شد چرا که بانک اسلامی تنها یک موسسه بین الملل نیست بلکه شریکی در توسعه است.
مقرمرکزی بانک توسعه اسلامی در جده است و مرکز های منطقه ای آن در مراکش، مالزی، قزاقستان و سنگال است.