انواروب: نیروهای دولتی صربستان روز جمعه قبل از حلول ماه رمضان یک مسجد که در حاشیه شهر بلگراد پایتخت صربستان قرار داشت، را تخریب کردند. نیروهای دولتی با وجود اعتراض مسلمانان و مفتی اعظم شهر دست به چنین اقدامی زدند. این مسجد در سال 2014 در دو طبقه و در منطقه زمان […]

 

 

 

انواروب: نیروهای دولتی صربستان روز جمعه قبل از حلول ماه رمضان یک مسجد که در حاشیه شهر بلگراد پایتخت صربستان قرار داشت، را تخریب کردند. نیروهای دولتی با وجود اعتراض مسلمانان و مفتی اعظم شهر دست به چنین اقدامی زدند. این مسجد در سال 2014 در دو طبقه و در منطقه زمان پولی و بدون مناره ساخته شده است.

شایان ذکرست نیورهای دولتی در وهله اول، روز پنج شنبه قصد پیاده ساختن این نقشه را داشتند که با وجود مخالفت مسلمانان و بخشی از اقلیت های رومی ساکن درآن محله از کار خود منصرف شدند و صبح زود روز جمعه بیشتر ساختمان مسجد را تخریب کردند.

به گزارش خبرگزاری تانیوج رئیس شورای شهر بیان داشته که دولت بناهای غیرقانونی را بر اساس قانون تخریب می کند.

مصطفی یوسف مفتی بلگراد گفت بزودی مسلمانان دیگر شهرهای صربستان اعتراض خود را به مقام های حکومتی اعلان خواهند داشت.
وی به رویترز گفت:  در ابتدای شهر رمضان، با این رخداد ما داغدار شدیم.

از جمعیت یک میلیون ششصد هزار نفری بلگراد بیست هزار نفر مسلمان هستند و به جز یک مسجد که در سال 1575 در زمان حکومت عثمانی ساخته شده، مسجد دیگری ندارند.
وی از مردم خواستار حفظ آرامش  شده و افزود دولت در پی اعمال فشار بر فقرا و مستمندان می باشد و در حالی این جفا در حق مسلمانان صورت گرفته که پیروان سایر ادایان آزادانه برای خود اماکن مذهبی می سازند.
منبع: السبیل