هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه: جنبش حماس به ما اعلام کرده است پس از اعلام تشکیل کشور مستقل فلسطین، سلاح را کنار می‌گذارد. اگر از فاجعه کنونی، درس نگیریم و کشور مستقل فلسطین برپا نشود، ممکن است جنگ ها و فجایع دیگری در غزه تکرار شود. ما کشورهای عربی را در پذیرش مسوولیت حمایت […]

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه:

جنبش حماس به ما اعلام کرده است پس از اعلام تشکیل کشور مستقل فلسطین، سلاح را کنار می‌گذارد.
اگر از فاجعه کنونی، درس نگیریم و کشور مستقل فلسطین برپا نشود، ممکن است جنگ ها و فجایع دیگری در غزه تکرار شود.
ما کشورهای عربی را در پذیرش مسوولیت حمایت از قضیه تنها نخواهیم گذاشت و ما نیز به مسوولیت های خود در این باره عمل خواهیم کرد./رصد