انواروب: رژیم رحمان ورود بانوان محجبه به ادارات ثبت احوال و دفترهای ازدواج را ممنوع کرد. به نقل از سایت فرغانه، ادارات ثبت احوال و دفترهای ازدواج در تاجیکستان با انتشار اطلاعیه هایی در محلات و مکان های عمومی از ممنوعیت ورود بانوان با حجاب به این مراکز خبر داده اند. دراین اطلاعیه ها با […]

انواروب: رژیم رحمان ورود بانوان محجبه به ادارات ثبت احوال و دفترهای ازدواج را ممنوع کرد.

به نقل از سایت فرغانه، ادارات ثبت احوال و دفترهای ازدواج در تاجیکستان با انتشار اطلاعیه هایی در محلات و مکان های عمومی از ممنوعیت ورود بانوان با حجاب به این مراکز خبر داده اند.

دراین اطلاعیه ها با استناد به بند 10 قانون تازه اصلاح شده جشن ومراسم در تاجیکستان به زوجهای جوانی که قصد دارند برای ثبت عقد خود به ادارات ثبت احوال و دفترهای ازدواج مراجعه کنند اعلام شده است که از دهم سپتامبر ( از فردا ) استفاده از حجاب اسلامی در این مراکز ممنوع است.

بر اساس بند 14 قانون جشن ومراسم درتاجیکستان تمامی افراد حقوقی و حقیقی موظف هستند فرهنگ ملی ازجمله زبان دولتی و لباسهای ملی را حفظ کنند.
همچنین به والدین دانش آموزان نامه هایی ارسال شده است مبنی براین که ورود بانوان با پوشش اسلامی به مهد کودکها ومدارس دولتی ممنوع است.

در تاجیکستان در یک ماه اخیر برای نخستین بار در تاریخ این کشور تلاش شده است به طور رسمی درکوچه و خیابان‌ها و مراکز اداری وتجاری از حجاب اسلامی بانوان جلوگیری شود.
این طرح از سوی کمیته دولتی امور زنان وخانواده تاجیکستان به بهانه مقابله با «فرهنگ بیگانه» اجرا شده است.
منبع: واستوک نیوز