انوار وب: پارلمان اتریش اصلاحاتی درباره قوانین مربوط به مسلمانان را به تصویب رسانده است. پیشتر گزارش شده بود که سباستین کورتس، وزیر امور خارجه اتریش از این اصلاحات حمایت کرده است. آقای کورتس به بی‌بی‌سی گفته است که اصلاحات تازه برای اتریش “نقطه عطف” است. به گفته آقای کورز هدف این اصلاحات متوقف کردن […]

انوار وب: پارلمان اتریش اصلاحاتی درباره قوانین مربوط به مسلمانان را به تصویب رسانده است.

پیشتر گزارش شده بود که سباستین کورتس، وزیر امور خارجه اتریش از این اصلاحات حمایت کرده است.

آقای کورتس به بی‌بی‌سی گفته است که اصلاحات تازه برای اتریش “نقطه عطف” است. به گفته آقای کورز هدف این اصلاحات متوقف کردن استفاده از منابع مالی برای ایجاد فشار و “نفوذ سیاسی” است.

آقای کورتس تاکید کرده است: “آنچه کشور می‌خواهد کاهش نفوذ سیاسی و کنترل از خارج از مرزهای کشور است.”

او اضافه کرد: “اتریش می‌خواهد به اسلام فرصت رشد و توسعه در جامعه‌مان و در چارچوب ارزش‌های اروپایی را بدهد.”

آقای کورتس توضیح داده است که قانون جدید حقوقی را برای مسلمانان به رسمیت می شناسد که در گذشته نداشته‌اند. از جمله مدارس، دانشگاه‌ها و خیلی از موسسات دولتی ملزم می‌شوند که برای مسلمانان غذاهای حلال سرو کنند.

اما در عین حال، با اصلاحاتی که اعمال می‌شود، سرمایه‌گذاری خارجی برای احداث مساجد و کمک به امامان جماعت ممنوع است. این در حالی است که کمک‌های خارجی به مسیحیان و یهودیان منع قانونی ندارد.

رهبران جامعه مسلمانان اتریش می‌گویند که این قوانین تبعیض‌آمیز است.
به گفته حامیان این قانون، هدف این اقدامات، مبارزه با افراط‌گرایی اسلامی است و به مسلمانان امنیت حقوقی بیشتری داده می‌شود.

این قانون در اروپا به عنوان روشی برای تعامل با اسلام در اروپا همواره مد نظر بسیاری بوده است.

مفاد این قانون که در ابتدا سه سال پیش مطرح شده بود، شامل آموزش امامان مساجد و حمایت از تعطیلات مذهبی است.

بر اساس قانونی که در سال ۱۹۱۲ در اتریش تصویب شد، اسلام از ادیان رسمی این کشور است.
منبع: بی بی سی فارسی