انوار وب: نتایج انتخابات پارلمانی انگلیس نشان می‌دهد، ۱۳ نماینده مسلمان که هشت تن از آنها زن هستند، به پارلمان این کشور راه یافته اند. به گزارش خبرگزاری آناتولی ،احمد ورسی، سردبیر ماهنامه « اخبار مسلمانان » (Muslim News)، قدیمی ترین ماهنامه انگلیسی که اخبار مربوط به مسلمانان را منتشر می‌کند، گفت : انتخاب 13 […]

انوار وب: نتایج انتخابات پارلمانی انگلیس نشان می‌دهد، ۱۳ نماینده مسلمان که هشت تن از آنها زن هستند، به پارلمان این کشور راه یافته اند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی ،احمد ورسی، سردبیر ماهنامه « اخبار مسلمانان » (Muslim News)، قدیمی ترین ماهنامه انگلیسی که اخبار مربوط به مسلمانان را منتشر می‌کند، گفت : انتخاب 13 نماینده مسلمان در پارلمان خبر بسیار خوبی است. اما با توجه به تنوع جمعیتی در انگلیس، نمی توان گفت که جامعه مسلمانان به صورت کامل در مجلس عوام حضور دارد.
منبع: قانون