انواروب: گمرک دوغارون یکی ازگمرکات فعال کشوراست وبیشترین ترانزیت بوسیله تریلرها ازاین گمرک انجام می شود وجاده ترانزیتی دوغارون به خواف ودرنهایت بندرعباس این جاده را درمسیر دوغارون به خواف نشتیفان به کالشور به جاده مرگ تبدیل نموده وخانواده های متعددی را درشهرستان وروستاهای همجوار این مسیر داغدارنموده است. به گزارش تایبادخبر، طول مسیر تایباد […]

انواروب: گمرک دوغارون یکی ازگمرکات فعال کشوراست وبیشترین ترانزیت بوسیله تریلرها ازاین گمرک انجام می شود وجاده ترانزیتی دوغارون به خواف ودرنهایت بندرعباس این جاده را درمسیر دوغارون به خواف نشتیفان به کالشور به جاده مرگ تبدیل نموده وخانواده های متعددی را درشهرستان وروستاهای همجوار این مسیر داغدارنموده است.

به گزارش تایبادخبر، طول مسیر تایباد به خواف ۷۵کیلومتر که این مسیر بعد از روستای کرات ازتوابع تایباد حدود ۲۰کیلومتر کوهستانی است وکل مسیر دوغارون تا کالشور حدود ۱۴۰ کیلومتر می باشد، بیشترین تصادفات وخسارتهای جانی ومالی دراین محدوده اتفاق می افتد که درمحدوده استان خراسان رضوی وخراسانی جنوبی می باشد، ازجمله جاده هایی است که درتعریض وآسفالت آن بودجه ملی طلب می کند.

 

مدتی است کارتعریض این جاده ترانزیتی آغاز ولی باگذشت ۱۰سال ازشروع بکاراین جاده ، هنوز مسیر کالشور و منطقه کوهستانی سنگ معدن سنگان خواف تا روستای کرات ازتوابع تایباد، هر ازچندگاهی شاهد تصادف دلخراش تریلرها با وسایط نقلیه سبک می باشد دراین خصوص گفتگویی با مردم و مسوولین انجام شده که درپی می خوانیم.

 

غلامرضا کمالی پور راننده سمند که دراین مسیر تردد می کند ، عنوان کرد : جاده ترانزیتی دوغارون به خواف قتلگاه مردم شده ، روز چهارشنبه درحالی که مقداری برف آمده بود درمسیر جاده ترانزیتی حدود کیلومتر ۳۰ جاده تایباد به خواف باچشم خود دیدم که تریلر درجاده کم عرض قیچی کرد ویک خانواده را به کام مرگ فرستاد، با پلیس تماس گرفتم با کمترین زمان خود رابه محل حادثه رساند، ولی ساعت ۱۱صبح درحالی که مقدار برف بر زمین نشسته بود وجاده درمسیر کوهستانی گردنه های دردوی یخ زده بود، متاسفانه ازبرف روبی جاده درمسیر تایباد به معدن سنگ دردوی خبری نبود.

وی گفت :هردوسال مقدارکمی برف درمنطقه خواف وتایباد می آید، انتظار از مسئولین راه داری استان وشهرستانها این است که برف روبی به موقع انجام شود تا خانواده ها داغدارنشوند .وی می گوید ، خودم نیز از جاده بیرون زدم ونزدیک بود کشته شوم.

 

مولا ربانی فر یکی از بستگان قربانی درمسیر این جاده ترانزیت می گوید :

درچند روز قبل یکی ازبستگان با خودرو از تایباد عازم خواف بوده که متاسفانه بدلیل کم عرض بودن جاده خودروی آنها با تریلر برخورد می کند ودونفر از اعضای خانواده بستگانم فوت شده اند .

رضا باادب که روز چهارشنبه مورخه ۲۱/۸/۹۳برجنازه یکی ازبستگان خود درمزارمولانا ومصلی مولانا تایبادی نماز می خواند درجمع کسانی که به تشییع جنازه متوفی آمده بودند قبل ازخواندن نماز برمیّت با درخواست عاجزانه ازمسئولین ومتولیان جاده ترانزیت تایباد به خواف خواست فکری به حال مردم بکنید ونگذارید ازاین بیشتر مردم داغدارشوند.

وی ادامه داد: افرادی زیادی رامی شناسم که درمسیر جاده تایباد به خواف بعلت کم عرض بودن جاده وتردد بیش ازحد تریلر ها وکامیونها جان باخته اند.

 

عبدالرحمان الله دادی مالک یکی ازتریلرها می گوید: درتصادفی که راننده تریلر متعلق به بنده با خودروی سواری داشته است افسر فنی ۵۰درصد راننده و۵۰درصد اداره راه وترابری را مقصرزده ، وی می گوید عوارض ومالیات برای تردد درجاده ترانزیت پرداخت می کنیم ولی جاده برای دوبانده شده اقدامی نشده علی الخصوص درمسیر کوهستانی سنگ معدن تا روستای کرات که بیشترین تصادفات دراین مسیر است.

 

محمد بدخو ازاهالی روستای قلعه نو آبقه عنوان کرد: متاسفانه مدتی قبل یکی ازبستگانم درمسیر روستای کرات به تایباد با تریلر تصادف کرد ودردم کشته شد . تردد تریلرهای ایرانی وافغانی دراین مسیر خیلی زیاد است بدلیل روستاهای متعددی که درمسیر این جاده ترانزیت وجود دارد تصادفات زیاد است وباید برای دوبانده شدن آن چاره اندیشی شود.

 

مهندس رحمتی رییس اداره راه وشهرسازی تایباد درخصوص جاده می گوید : مسیر جاده ای ترانزیتی دوغارون تا روستای کرات حدود ۲۰کیلومتر درحوزه استحفاظی راه وترابری تایباد می باشد ، بعد از روستای کرات درمحدوده اداره راه وترابری شهرستان خواف است ، تصادفی که پلیس اخیرا ۵۰درصد اداره راه رابرای عدم برف روبی مقصر اعلام نموده مربوط به راه وترابری شهرستان خواف می باشد وبه ما ارتباطی ندارد.

وی ادامه داد: مسیر روستای کرات ازتوابع تایباد تا ورودی تایباد که درحوزه استحفاظی تایبادقراردارد ، جاده تعریض شده و ازدوبانده شدن آن فعلا خبری نیست.

 

سرهنگ عباسعلی یزدانی نیا فرمانده پلیس راه تایباد به خواف درخصوص این جاده اظهارکرد: باتوجه به اینکه روزانه بیش از۳۰۰تریلر ازمسیر جاده ترانزیتی دوغارون به خواف ازجلوی پلیس راه تایباد به خواف عبورمی کنند وفصل سرما وبارندگی می باشد می طلبد که درجهت ایجاد امنیّت بهتر وبیشتر ترافیکی ، کلیه نهادهای مرتبط با راه وامنیت جاده ای ازجمله پلیس ، هلال احمر ، راه وشهرسازی ، اورژانس دست به دست هم دهند تا شاهد مشکل برای کسانی که درکلیه مسیرها تردد می کنند نباشیم .

وی گفت : هرکدام ازاین سازمانها با توجه به شرح وظایف خود چنانچه به موقع ماموریت خود را انجام ندهند وبه موقع رسیدگی نکنند ؛ مشکل ایجاد می شود ، ازطرفی راننده گان محترم وسائط نقلیه برابر آیین نامه راهور درهنگام رانندگی وبارندگی باید به مقررات توجه داشته باشند ؛ آهسته وبا سرعت مطمئنه حرکت کنندو در زمستان ازتجهیزات کافی ازجمله زنجیر چرخ وسایر وسایل مورد نیاز استفاده نمایند .

سرهنگ یزدانی افزود:جاده ترانزیتی دوغارون به خواف لازم است بدلیل ترافیک ترانزیتی دوبانده شود وباتوجه به اینکه گردنه خطرناک دردوی دراین مسیر قراردارد وشیب های تند وپیچ های خطرناک دراین مسیر رعایت مقررات برای راننده گان ضرورت مضاعفی دارد.

فرمانده پلیس راه تایباد به خواف افزود: خستگی وطولانی بودن مسیر ، عدم رعایت سرعت مطمئنه دلیل خیلی ازتصادفات جاده ای دراین مسیر می باشد.

سرهنگ یزدانی تاکیدکرد:متاسفانه درمسیر جاده ترانزیتی تایباد به خواف درفصل برداشت محصول کشاورزی موتورسیکلت سوران بدون کلاه ایمنی وعلائم لازم ازجمله علام روشنایی وچراغ جلو وعقب موتورسیکلت رانندگی می کنند که عدم رعایت مقررات درهنگام رانندگی آن هم درشب باعث مشکلات وتصادفات می شود.

وی ادامه داد: علت بیش از۷۰درصد فوت موتورسوران درهنگام تصادف استفاده نکردن راکبین موتورسیکلت ازکلاه ایمنی می باشد که به همه موتورسوران توصیه می شود درهنگام رانندگی ازکلاه ایمنی استفاده نموده و از سالم بودن ترمز ، چراغها ، راهنما، مطمئن باشند تاموجب مشکل درزمان حوادث نشوند.

 

محمد عارف عارفی فرماندارتایباد هم دراین خصوص گفت : راهداری شهرستان تایباد بعنوان راهداری نمونه کشوری ازطریق اداره کل راه وشهرسازی معرفی شده ودرجلسه شورای اداری اخیر متن تشویقی وی قرائت شده است .

وی ادامه داد : تعریض جاده دوغارون به خواف ضرورت انکارناپذیر است ، ولی متاسفانه اعتبارکافی برای تسریع درکاراین جاده دراختیار نیست ولازم است که درتامین اعتبار مساعدت لازم ازطریق مسئولین متولی صورت گیرید .

عارفی افزود:جاده فعلی جوابگو ترافیک زیاد فعلی نیست وبطور کلی این جاده برای این حجم ترافیک ساخته نشده است ، باید درتعریض ودوبانده شدن جاده ترانزیتی دوغارون به خواف تسریع شود .

 

گزارش از برات گلثومیان

منبع: تایباد خبر