یونسکو ، یک سازمان علمی ، آموزشی و فرهنگی و از زیر مجموعه های سازمان ملل است که تعریف جامعی از سواد ارائه کرده است . از نظر یونسکو ، کسی که سواد خواندن و نوشتن دارد تنها بخش کوچکی از سواد لازم در قرن بیست ویکم را دارد . یونسکو تاکید […]

 

 

 

یونسکو ، یک سازمان علمی ، آموزشی و فرهنگی و از زیر مجموعه های سازمان ملل است که تعریف جامعی از سواد ارائه کرده است . از نظر یونسکو ، کسی که سواد خواندن و نوشتن دارد تنها بخش کوچکی از سواد لازم در قرن بیست ویکم را دارد . یونسکو تاکید می کند کسی را میتوان باسواد دانست که دارای سواد عاطفی ، سواد ارتباطی ، سواد مالی ، سواد رسانه ایی ، سواد تربیتی ، سواد رایانه ایی ، سواد سلامتی ، سواد تحلیلی ، سواد نژادی ، سواد بوم شناختی ، سواد روانی ، سواد اطلاعاتی ، سواد بصری و سواد علمی باشد .

انواع سواد از دیدگاه یونسکو :

سواد عاطفی : توانایی برقراری روابط عاطفی با خانواده و دوستان

سواد ارتباطی : توانایی برقراری ارتباط مناسب با دیگران و دانستن آداب اجتماعی

سواد مالی : توانایی مدیریت مالی خانواده ، دانستن روشهای پس انداز و دخل و خرج

سواد رسانه ایی : اینکه فرد بداند کدام رسانه ها معتبر و کدام نامعتبرند .

سواد تربیتی : توانایی تربیت فرزندان به نحو شایسته

سواد رایانه ایی : دانستن مهارتهاي هفت گانه ی ICDL

سواد سلامتی : دانستن اطلاعات مهم درباره ی تغذیه ی سالم و راههای جلوگیری و کنترل بیماریها

سواد نژادی و قومیتی : شناخت نژادها و قومیت ها بر اساس احترام و عدم تبعیض

سواد بوم شناختی : دانستن راههای حفاظت از محیط زیست

سواد تحلیلی : توانایی شناخت ، ارزیابی و تحلیل نظریه های مختلف با استدلال های منطقی و اصولی بدون هر گونه تعصب و پیش فرض های قومی یا ایدئولوژیک

سواد انرژی : توانایی مدیریت در مصرف انرژی ، آب و حفظ امنیت غذایی

سواد علمی : یعنی علاوه بر سواد دانشگاهی توانایی بحث و یا حل و فصل مسائل با راهکارهای علمی و عقلانی مناسب

بدین ترتیب ، یک فرد باسواد از نظر سازمان جهانی یونسکو فردی است که با آموزشهای مناسب ، توانایی داشتن یک زندگی مناسب و با کیفیت را در قرن بیست و یکم پیدا کند . از سوی دیگر ، آموزش مناسب و عقلانی آموزش است که به کودکان ، دوستی ، صلح و دموکراسی را توصیه کند و خشونت و تبعیض را نفی نماید . این تعریف کلی یونسکو از سواد و آموزش مناسب است
منبع: وبلاگ مولوی رحیمی