بعضی از مدارس منطقه هامیلتون بخاطر همزمان شدن همایش دانش آموزان کلاس هشتم با ماه مبارک رمضان در صدد این شدند تا برنامه ها را پیش از موعد برگزار نمایند شبکه “cbc” یادآور شد این مدارس وقتی دانستند که برگزاری این همایش ها با ماه رمضان مناسب حال دانش آموزان نیست از همین رو دو […]

بعضی از مدارس منطقه هامیلتون بخاطر همزمان شدن همایش دانش آموزان کلاس هشتم با ماه مبارک رمضان در صدد این شدند تا برنامه ها را پیش از موعد برگزار نمایند

شبکه “cbc” یادآور شد این مدارس وقتی دانستند که برگزاری این همایش ها با ماه رمضان مناسب حال دانش آموزان نیست از همین رو دو مدرسه بزرگ منطقه  که دارای تعداد زیادی از دانش آموزان مسلمان هستند در صدد این شدند تا برنامه ها را پیش از موعد برگزار کنند و زمان آن را پیش رمضان تعیین کردند تا همه دانش آموزان بتوانند در این جشن شرکت کنند.

شایان ذکرست نیمی از دانش آموزان این دو مدرسه مسلمان هستند  و سایر مدارس نیز از این طرح استقبال نموده و در صدد اجرای این برنامه هستند تا مراسم هایشان با ماه رمضان تداخل پیدا نکند.

نظرسنجی ها حاکی از این ست که دانش آموزان غیر مسلمان نیز از این طرح با گشاده رویی استقبال نموده، آنها خود و دانش آموزان مسلمان را عضو یک خانواده بر می شمارند.
مصدر: مفكرة الإسلام