انواروب: با افزایش تعداد مسلمانان ساکن هلند یکی از مشکلاتی که پیش روی مسئولین مسلمان  قرار گرفته، کمبود معلم مسلمان می باشد، هم اکنون معلمان مسلمان این کشور فقط 50 نفر هستند، در حالی که تعداد مدارس مسلمانان رو به افزایش می باشد و این تعداد معلم  برای برطرف کردن نیازهای آموزشی کافی نمی باشد. […]

انواروب: با افزایش تعداد مسلمانان ساکن هلند یکی از مشکلاتی که پیش روی مسئولین مسلمان  قرار گرفته، کمبود معلم مسلمان می باشد،

هم اکنون معلمان مسلمان این کشور فقط 50 نفر هستند، در حالی که تعداد مدارس مسلمانان رو به افزایش می باشد و این تعداد معلم  برای برطرف کردن نیازهای آموزشی کافی نمی باشد.

 به موجب قانون کشور هلند، بنا بر درخواست والدینی که بیش از سه فرزند دارند دولت موظف می باشد  که تدریس دروس دینی را تضمین نماید.

اکنون تعداد مسلمانان هلند بین هفت تا هشت هزار نفر می باشد و کودکان این حق را دارند که نسبت به اصول اسلامی شناخت و آگاهی حاصل نمایند.

شایان ذکر است که تعداد معلمان مسلمان هلند در سال 2007، 14 نفر بوده و اینک به 50 نفر رسیده اند.

منبع: الالوکه