انوار وب: مسلمانان اسپانیا با راه‌اندازی کمپین جمع‌آوری امضا سعی دارند مسجد باستانی شهر «قرطبه» را که در مالکیت کلیسای کاتولیک قرار دارد، دوباره در اختیار بگیرند.نودهزار مسلمان اسپانیا با شرکت در کمپین جمع‌آوری امضا، از کلیسای کاتولیک این کشور خواستند تا مالکیت مسجد باستانی قرطبه را که در قرن سیزدهم به کلیسا تبدیل شده […]

انوار وب: مسلمانان اسپانیا با راه‌اندازی کمپین جمع‌آوری امضا سعی دارند مسجد باستانی شهر «قرطبه» را که در مالکیت کلیسای کاتولیک قرار دارد، دوباره در اختیار بگیرند.
نودهزار مسلمان اسپانیا با شرکت در کمپین جمع‌آوری امضا، از کلیسای کاتولیک این کشور خواستند تا مالکیت مسجد باستانی قرطبه را که در قرن سیزدهم به کلیسا تبدیل شده است، بار دیگر در اختیار مسلمانان قرار دهد.

این مسجد باستانی که در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز ثبت شده است، تا قبل از قرن سیزدهم بزرگ‌ترین مسجد قرطبه بود ولی پس از آن، در مالکیت کلیسای کاتولیک قرار گرفت و مسلمانان اسپانیا امیدوار هستند که بار دیگر بتوانند در این مکان عبادی، به اقامه نماز بپردازند.
کلیسای کاتولیک اسپانیا که نظارت بر این مکان را بر عهده دارد، درآمدهای حاصل از بازدید گردشگران را نیز در اختیار دارد و بدون پرداخت مالیات به دولت، از این راه به کسب درآمد می‌پردازد.
مسلمانان امیدوار هستند که با واگذاری اداره این مکان باستانی به بخش دولتی، بتوانند بار دیگر در بزرگ‌‌ترین مسجد قرطبه به عبادت بپردازند.
منبع: ایکنا