دكتر جليل رحيمي استاد دانشگاه و نامزد انتخابات هشتم مجلس شوراي اسلامي كه در پنجمين همايش فارغ التحصيلي طلاب حوزه علميه انوارالعلوم خيرآباد سخن مي گفت؛ بعد از عرض سلام خدمت حاضرين مجلس، علماء، فضلاء، طلاب و مهمانان گفت: اگر امروزه در اين خطه نام پيامبر(ص)، نام خلفاء(رض)، نام صحابه(رض)، نام اهل بيت(رض) و نام […]

دكتر جليل رحيمي استاد دانشگاه و نامزد انتخابات هشتم مجلس شوراي اسلامي كه در پنجمين همايش فارغ التحصيلي طلاب حوزه علميه انوارالعلوم خيرآباد سخن مي گفت؛ بعد از عرض سلام خدمت حاضرين مجلس، علماء، فضلاء، طلاب و مهمانان گفت: اگر امروزه در اين خطه نام پيامبر(ص)، نام خلفاء(رض)، نام صحابه(رض)، نام اهل بيت(رض) و نام دين زنده است به دليل اخلاص كساني است كه در اين خطه سالها و قرنهاي متوالي تلاش كردند.
وي يادآور شد كه خراسان در عهد خلافت حضرت عثمان(رض) فتح گرديد و اين سرزمين جاي قدم گرامي صحابه بزرگوار رسول خدا است و بعيد نيست كه شكوه اين جلسه به بركت دعايي است كه صحابه هزار و چهارصد سال پيش در اين سرزمين زمزمه كرده اند.
دكتر رحيمي افزود: خداوند پيامبر(ص) و حضرت ابوبكر(رض) را در هجرت تاريخي و سرنوشت ساز در غار ثور تنها نگذاشت و زمزمه كرد در گوش محمد(ص) كه بگو به همراهت كه خداوند ما را تنها نخواهد گذاشت. از آن هجرت تاريخي تا به امروز قرنها مي گذرد، امروز در خراسان، در ايران و در سرزميني كه كيلومترها با مدينه فاصله دارد ابهت اسلام هويداست.
وي ضمن اظهار ارادت به پيشگاه صحابه كرام(رض)، كساني كه دين را به اين سرزمين رساندند عامل پايداري اسلام تا به امروز را تلاش صحابه بزرگوار دانست.
ايشان به واقعه ملاقات پيام آور اسلام حضرت ربعي ابن عامر (رض) با درباريان پادشاه ساساني اشاره كرد كه با شمشير شكسته و بدون غلاف وارد شد و در جواب اين سوال كه شما به قصد چه كاري به ايران آمده ايد، با قدرت و شجاعت جواب داد: خداوند ما را مبعوث كرده است تا مردم را از عبادت انسانها به سوي عبادت پروردگار انسانها فرا خوانيم و از جور و ظلم اديان به طرف عدل اسلام دعوت دهيم. كاش امروز يزدگرد ساساني مي بود و حاصل تلاش اين بزرگواران را مي ديد.
رحيمي با اشاره به احساس دروني خود از حضور در اين همايش بيان داشت: ما چه زماني كه به زاهدان مي رويم، چه زماني كه به كردستان ميرويم و چه زماني كه به اين محل پا مي نهيم يك حس دوگانه در وجود همه ماست 1- حس آشنايي 2- حس غربت. حس غربت به اين خاطر كه ما خيلي ها تا به حال همديگر را نديده و نسبت به يكديگر غريبه ايم و شايد ديگر هم يكديگر را نبينيم اما در درون همه ما يك حس مشترك است، حس تعلق به اسلام، حس تعلق به دين و حس تعلق به سنت و اسلام يك آشنايي است كه ما را به هم پيوند مي دهد.
دكتر رحيمي افزود: اينكه ما حس غربت نسبت به همديگر داريم بيانگر آسيب جدي در جامعه اهل سنت ايران است. اينكه ما همديگر را نمي شناسيم، با هم ارتباط نداريم و در غم و شادي يكديگر شريك نيستيم نشان ميدهد لفظ “جامعه اهل سنت” هنوز به آن معناي واقعي خودش نزديك نشده است زيرا “جامعه” يعني يك سيستم پويا و زنده اي كه هر بخشي از اين سيستم با همديگر ارتباط دارد. ولي ما جامعه ي اهل سنت كم كار بوده و از اوضاع هم مطلع نيستيم.
او گفت: عدم ارتباط ما باعث شده است كه در بسياري از مكانها از وجود اهل سنت مطلع نباشيم. گاهي اتفاق افتاده است كه ما سفر كرده ايم به گيلان و ديده ايم آنجا هم اهل سنت دارد ما تعجب كرده ايم، در آذربايجان، فارس، كردستان و در مجموع، بيشتر نوار مرزي كشور سني است و اين عدم ارتباط يك آسيب جدي در اهل سنت است. به نظر ما پيام اين جلسه بايد اين باشد كه ما براي ارتباط با همه اهل سنت ايران بايد پيشقدم باشيم تا بتوانيم اينچنين جمع هايي را در همه كشور داشته باشيم و اين حس بيگانگي را از بين خود ترد كنيم و نسبت به هم حس غربت نداشته باشيم.
دكتر رحيمي ضعف ما را عدم اتحاد و مرزبندي هاي امروزي دانست و گفت: اگر به دنبال عزت گذشته هستيم بايد دوباره به آموزه هاي اسلام و پيامبر (ص) برگرديم چون كه اين عامل، راه اتحاد و همدلي را به ما مي آموزد.
وي با تصريح به اينكه، با توجه به اينكه جلسه مربوط به فارغ التحصيلي چند صد طلبه علوم ديني مي باشد گفت: انتظار مي رود در موضوع ” انتظار مردم و جامعه از فارغ التحصيلان ” سخن گفته شود و اينكه جامعه چه انتظاري دارد از كسي كه در صفحه، صفحه صحيح بخاري زندگي كرده است و آنكه در ركعت، ركعت نماز تراويح اشك ريخته است و چه انتظاري دارد از كسي كه در لحظه، لحظه تاريخ پرشكوه اسلام سير كرده است؟ به نظر من انتظار جامعه از چنين فردي اين است كه يك الگوي عملي مسلمان واقعي باشد. چنانكه پيامبر اسلام جداي ازآنكه يك پيام آور وحي و الگو و اسوه باشد بر تك، تك آنچه مي گفت عمل مي نمود. اما اينكه آيا تبليغ دين فقط با طلاب و علما انجام مي شود؟ بنده عرض مي كنم كه خير؛ علما اين كار را به تنهايي انجام نمي دهند چنانچه پيامبر به تنهايي انجام نداد و در معيت صحابه به تبليغ پرداخت.امروز هم علماء و اهل دين را بايد در راه تبليغ دين ياري و پشتيباني نمود.
وي با بيان اينكه در مقابل امر تبليغ از سوي علما وظيفه حكومت چيست؟ گفت: ببينيد دوستان! مايك ملت هستيم به نام ملت ايران در طول تاريخ به عنوان يك ملت زندگي كرديم، اما من يك نكته را خدمت شما عرض كنم، برويد به خرابه هاي تخت جمشيد؛ اوج عظمت ايران در خرابه هاي تخت جمشيد هويداست. در هكاكي هاي سنگي تخت جمشيد مشاهده مي كنيم كه وقتي پادشاه ايران بر بالاي تخت نشسته، تمام قوميتها، فرهنگ ها، مذاهب، هر كسي با فرم خودش، با لباس خودش و با هويت خودش كنار پادشاه نشسته است.
وي بيان داشت: ايران اگر زماني عظمت و قدرت داشته به اين دليل بوده است كه هر قومي، هر تفكري و هر باوري در آن احساس امنيت مي كرده است. احساس عزت و سربلندي مي كرده است. هيچ دولتي در طول تاريخ و هيچ قدرتي؛ به صرف داشتن قدرت نظامي و هواپيماهاي جنگي؛ قدرت نيافته است. شما سرمايه هاي اين ملتيد شما زخيره هاي قدرت اين كشوريد. قدرت يك كشور زماني است كه تمام اقوام و مذاهب با حفظ هويت خودشان پشتوانه آن كشور باشند. هم دولت نياز دارد كه ما پشتوانه اش باشيم و هم ما نياز داريم كه دولت ما را باور كند. نه توقعات ما بايد در حدي باشد كه اين توقعات باعث فشار بر دولت و فشار بر حكوت شود و نه حكومت بايد انتظار داشته باشد آنچه را كه داريم و آنچه را كه به او افتخار مي كنيم و آنچه را كه باور ماست او را كنار بگذاريم .
اين استاد دانشگاه فرمود: تفكر و سياست يكسان سازي همه ي سطوح جامعه اشتباه است همانطور كه رضاخان به دنبال يكسان سازي بود و موفق نشد.
رحيمي با اشاره به موضوع وحدت گفت: اگر ما اهل سنت با هم وحدت داشتيم آيا غزه، چچن، كشمير و بعضي ديگر بلاد اسلامي شاهد چنين اوضاع اسفناك و وخيمي بودند؟ ولي ما مسلمانان با مشاهده چنين حالاتي سكوت نموده و دم نمي زنيم .حتي اگر ما هم با همديگر وحدت داشته باشيم بسياري از مشكلات جامعه حل مي شود. مرحوم سيد جمال الدين اسد آبادي يك جمله اي داشت، مي گفت: مشكل اين نيست كه ابوبكر چرا خليفه شد و علي نشد؛ بلكه مشكل اين است كه پيروان ابوبكر و علي صدها سال از جهان عقب مانده اند.
دوستان! ما اگر قرار است به عظمت خود برگرديم فرقه گرايي، دروغگرايي، و اختلاف برانگيزي راهش نيست. وظيفه يك فارغ التحصيل اين است كه شكاف ها را كم كند و از اختلاف سازي و دشمن تراشي بپرهيزد. چرا كه اختلاف افكني كاري آسان و سهل است و امروزه دوست يابي هنر است نه دشمن يابي.
وي افزود: اينكه تمام جهان بر عليه شما حرف بزنند و موضع بگيرند هنر نيست. هنر اين است كه شما حتي در بين كساني كه با شما كمترين ارتباط را دارند دوست را پيدا كنيد. ما متصف به منش پيامبريم و مفتخزيم به نام سنت پيامبر، روش و سنت پيامبر اين بود كه هر كس با آنحضرت(ص) يك گام همراه بود پيامبر(ص) با او همراهي مي كرد. ما بايدپيام آور پيام صحابه اي باشيم كه در همين سرزمين باخرز در حالي كه از خانواده شان در مدينه به دور بودند و خبري از حالشان نداشتند به تبليغ دين پرداختند. بعيد نبود كه اگر صحابه نبودند الان اينجا يك بتكده يا آتشكده بود. راه، راه مشخصي است زيرا كه راه وحدت و همدلي است و راه اخوت و برادري است دوري از تفرقه گرايي و تعصبات است. نبايد از كسي كه در حوزه علميه اهل سنت درس مي خواند حرفي، كلامي، تفكري صادر شود كه بر عليه اسلام باشد.
وي با اشاره به حقوق متقابلي كه جامعه اهل سنت و نظام بر يكديگر دارند گفت: ما معتقديم قانون اساسي و تمام آنچه در اين كشور به عنوان قوانين رايج مملكتي است از حق آزادي بيان و حق آزادي عبادت دفاع مي كند و نيز مدافع داشتن آزادي مرام و عقيده سياسي است پس ما معتقديم كه در اين رابطه دو سويه هم ما به عهده نظام حق داريم و هم نظام به عهده ما حق دارد. آنچه حق ماست اين است كه اعتقادات خودمان و باور خودمان را داشته باشيم و با سربلندي زندگي كنيم .فيلسوف فرانسوي جمله اي دارد كه مي گويد: اگر ملتي در درون كشور خود احساس تحقير بكند آن ملت سربلند نخواهد شد. و اما وظيفه ما در قبال نظام چيست؟ آنچه را كه در يك مملكت آسيب پذير مثل پاكستان و عراق مي بينيم بايد درس عبرت براي ما باشد كه قدر آرامش و امنيت و فضايي را كه داريم بدانيم البته اين به اين مفهوم نيست كه ما اگر خواسته اي داريم آن را ناديده بگيريم و از حق خود بگذريم اين رابطه دو سويه به ما مي گويد؛ جامعه اهل سنت با افتخار بخشي از تنوع قومي ـ مذهبي ايران بزرگ است ايراني كه بيش از قرنها در تاريخ درخشيده است؛ بزرگترين كتب حديث جهان اسلام و بزرگترين آثار اسلامي متعلق به دانشمندان ايراني است.
دكتر رحيمي بيان داشت: ما به عنوان بخشي از يك جامعه سربلند ايراني كه در طول تاريخ درخشيده بايد به آنچه كه داريم افتخار كنيم و بر آنچه كه داريم به عنوان يك باور اسلامي پافشاري مي كنيم و معتقديم كه هر كسي كه دلش براي اين كشور مي سوزد و هر كسي كه خون ايراني در رگهايش مي جوشد بايد براي سربلندي اين كشور تلاش كند. امروزه دور تا دور ايران را اهل سنت گرفته و ما مرزبان اين مملكت هستيم. ما انتظار داريم كه حكومت اسلامي آنچه را كه قانون اساسي براي ما به عنوان حقوق ثابت و مسلّم اهل سنت عنوان نموده به رسميت بشناسد اين نكته را هم بايد عرض كنم كه شايد در بين ما و خارج از جلسه افرادي باشند كه بخواهند راه افراط را بروند اما نه روشن پيامبر اين بوده و نه آموزه دين ما اين است.
او گفت: امروزه در دنياي اسلام بقدري كه مسلمانان خودشان همديگر را نابود مي كنند دشمنان، ما را نابود نمي كنند و دليل آن نيز جنگهاي ما مسلمانان در بين خودمان و تفرقه است. اين يك حقيقت واضح و روشن است كه فرقه گرايي، تعصبات و تكفير ديگران مرگ ماست و قبل از اينكه ديگران را نابود كند خودمان را تابود مي كند.
وي بيان داشت: ما به عنوان ايراني معتقديم كه بخشي از تنوع قومي مذهبي ايرانيم و انتظار ما از همه كساني كه در اين كشور مسئولند اين است كه در هر رده اي و در هر مقام و جايگاهي هستند بر اساس همين تنوع و عقايد ما را بشناسند و ما نيز در قبال حكومت مسئوليم كه به اتحاد كمك كنيم و بايد كمك كنيم كه جامعه اي كه در طول تاريخ يكپارچه و سربلند بوده يكپارچه و سربلند بماند و راهش هم اين است كه به راه و منش و سنت پيامبر پايبند باشيم.
دكتر رحيمي به جمله ي تاريخي حضرت عمر(رض) اشاره كرد كه فرمودند: هيچ خيري براي حاكم نيست مگر آنكه حرف و انتقاد مردم خودش را بشنود. ما خيرخواهيم و معتقديم اگر انتقاد مي كنيم يا پيشنهاد مي كنيم در يك فضاي دوستانه مي باشد. ما معتقديم كه اگر به مشتركات چنگ بزنيم اختلافات ما بسيار ناچيز است .
وي در پايان از همه مسئولين به خاطر ايجاد اين فضاي روحاني تشكر و قدرداني كرد و گفت ما بايد قدردان اين آرامش باشيم.