خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید :«اگر بخواهید شمارش نعمتهای الاهی را کنید در شمار نمی آیند»نحل/۱۸زبان یکی از نعمت های خدادادی و از شگفتی های جهان آفرینش است. این مخلوق خارق العاده کوچک است، اما بسیار تأثیرگذار! و چه بسیار مشکلاتی هم برای انسانی که به بار می آورد! گاه ارزش و سودمندی […]

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید :«اگر بخواهید شمارش نعمتهای الاهی را کنید در شمار نمی آیند»نحل/۱۸
زبان یکی از نعمت های خدادادی و از شگفتی های جهان آفرینش است. این مخلوق خارق العاده کوچک است، اما بسیار تأثیرگذار! و چه بسیار مشکلاتی هم برای انسانی که به بار می آورد! گاه ارزش و سودمندی در جامعه به بار می آورد و گاه آشفتگی و هرج و مرج!

این موجود کوچک را اگر بشناسیم و راه های استفاده بهینه از آن را فرا گیریم، معجزه می آفریند! خوشبختی را خلق می کند! و آدمی را در دل جامعه و همزیستانش جای می دهد، اگر افسارش را به دست داشته باشیم در جهت نیکی ها، ما را به رضایت و خوشنودی خداوند می رساند.
پروردگار متعال می فرمایند:« به او(انسان) بیان را آموخت» سوره ی رحمن/۴

«آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب؟!»سوره ی بلد/۹-۸
زبان ، آنچه که با آن به گفتگو و محاوره می پردازیم و آنچه در درونمان است را با آن بیان می کنیم.

به راستی علی رغم بزرگی و ارزش زبان، عده ای آن را اهمال کرده و در بارگناهان خویش را با آن سنگین می کنند.
الله تعالی : در قرآن کریم به ما می آموزد از زبانمان پاسداری کنیم : «انسان هیچ سخنی بر زبان نمی آورد مگر اینکه همان لحظه ، فرشته ای مراقب و آماده برای انجام مأموریت(وضبط آن) است»سوره ی ق/۱۸

«بخاطر بیاورید زمانی که این شایعه- افک – را از زبان یکدیگر می گرفتید و با دهان خود سخنی می گفتید که به آن یقین نداشتید و آن را کوچک می پنداشتید در حالی که نزد خدا بزرگ است!» نور/۱۵ یعنی در پذیرش شایعه مطالبه ی دلیل نمی کردید و در پخش شایعه تکیه بر دلیل نداشتید و آن را سرسری می گرفتید.

رسول اکرم (ص) می فرماید :«آیا مردم را جز آنچه با زبانهایشان انجام داده و چیده اند با صورت به داخل آتش می اندازد؟»

به حقیقت این نعمت پرارزش الاهی نیاز به مراقبت دارد، بر ماست که بر آفات و جرایم زبانی آگاهی یابیم و کودکان و اطرافیانمان را نسبت به آن تلنگر دهیم تا بدان دچار نشوند و از آن بپرهیزند.
بعضی از ضررمندی ها و جرائم زبان
۱-جرأت و جسارت به خرج دادن در فتوا دادن و تعیین حلال و حرام برای جامعه

؛ چرا که در بسیاری از نشست ها و محافل کسانی بدون علم و آگاهی لازم سخن در باب مسائل دینی رانده و خویشتن و دیگران را نیز به جهالت و گناه می افکنند که این از بزرگترین گناهان است.
خداوند متعال می فرمایند:«به خاطر دروغی که بر زبانتان جاری می شود «و چیزی را مجاز و چیزی را ممنوع می کنید»نگویید(این حلال است و آن حرام» تا بر خدا افترا ببندید، به یقین کسانی که بر خدا افترا ببندند رستگار نخواهند شد).

و به راستی گر به پیشینان و سلف صالح بنگریم تعجب خواهیم کرد از بزرگی و تقوا و رعایت ایشان، یکی از سلف صالح می فرماید :به خدمت ۱۲۰ تن از اصحاب کرام رسیدم هنگامی که از آنان سؤال می شد،هرکدام سوال کننده را به دیگری راهنمایی می کرد و به علم وی می سپارد ، نه اینکه برای فتوا دادن و خودنمایی و نشان دادن علم کم خویش یکه تازی کنند!!

۲- مسخره کردن دیگران :
تأسفا ! عده ای زبان به تمسخر یکدیگر می رانند، این قبیله ی او را به مسخره می گیرد و دیگری جنسیت دیگران را مسخره می کنند و…
و حال پروردگارمان به ما آموخته است«ای کسانی که ایمان آورده اید! نباید گروهی از مردان شما گروه دیگر را مسخره کنند، شاید آنها از اینها بهتر باشند و نه زنانی زنان دیگر را شاید آنان بهتر از اینان باشند»حجرات/۱۱
چه بسیارند کسانی که دام تمسخر واقع می شوند در حالی که نزد خداوند از ما و بلکه از میلیون ها بشر بزرگتر و ارجمندترند پس دیگران را به تمسخر نگیریم که نیکی هایمان تباه می شوند و نزد خداوند مذموم می شویم، قبل از عیب جویی دیگران به خود و کاستی هایمان بیندیشیم.

۳- استهزاء به دین
از خطرناکترین و قبیح ترین نوع گناهان زبانی است. چه به زبان باشد چه در مقاله یا رساله یا هر نوشته ای دیگر، چرا که کفر است و چنین کسی مسلمان محسوب نمی شود و از صف و جمله مسلمین خارج خواهد شد.
استهزاء به حجاب، نماز،قرآن و …
خداوند متعال می فرمایند((بگو آیات خدا و آیات او و پیامبرش را مسخره می کردید، بگو عذرخواهی نکنید (که بیهوده است؛ چرا که) شما پس از ایمان‌آوردن کافر شدید))
بر کسی که در مکان یا جلسه ای که در آن استهزاء و کفر می شود لازم است دفاع کند و اگر نتوانست ، فوراً آنجا را ترک گوید.
خداوند متعال می فرمایند :«هر گاه کسانی را دیدی که آیات ما را استهزاء می کنند از آنها روی بگردان تا به سخن دیگری بپردازند»الأنعام/۶۸

۴- دروغ
* از نمونه های شایع آن اینکه کسی سوگند می خورد کالایی را به قیمتی خریده ولی دروغ می گوید.
**پدری که به فرزندش قول خرید و یا هدیه ی چیزی به وی را می دهد و اینکار را نمی کند.
***دیگری ادعا می کند که خوابی می بیند وگمان می کند چنین و چنان بوده در حالیکه صحت ندارد.
****کسی بر انجام وظیفه اش حاضر نمی شود و به دروغ دلیل تراشی می کند.
رسول گرامی اسلام فرمودند«به حقیقت دروغ سر به فجور و گناه می کشد و گناه نیز ره آدمی به دوزخ می کشاند»به روایت بخاری
******بدی و ناسزا گفتن و فحش و همدیگر را لعن و نفرین کردن
به راستی این از شخصیت آدمی به دور است، آیا بزرگان امت، پیامبران این گونه بوده اند؟ حتی در حالت عصبانیت هم لب به ناسزا نگشوده اند.
حضرت عایشه(رض) می فرمایند«رسول اکرم(ص) هرگز اهل فحش و ناسزا نبودند»
عجب بر کسانی که جز کلمات ناشایست و فحش چیزی از آنان نمی شنوی!

۵-غیبت و بدگویی از دیگران
از بزرگترین گناهانی که عده ای کمی خویش را از آن بدور می دارند، سخن راندن و بدگویی از برادر مسلمان در غیاب وی می باشد.
آنچه خداوند متعال به بندگان می فرماید:«آیا کسی از شما دوست دارد گوشت برادر مرده ی خویش را بخورد!؟»
در جامعه ی ما دائماً از یکدیگر بدگویی می شود و غیبت، از علماء، از زنان، از نزدیکان و خویشاوندان به راستی چه عاقبتی در نزد خداوند خواهیم داشت؟!
پیامبر (ص) می فرماید :«بیشترین کسانی که وارد جهنم می شوند به سبب زبان و عورت است»به روایت امام احمد

۶-سخن چینی
آوردن و بردن و نقل و انتقال سخن در بین مردم به منظور دور به هم زدن
رسول خدا (ص) می فرماید :«سخن چین وارد بهشت نمی شود»
به حقیقت آنچه که یک ساحر در یک سال به فساد می کشد فرد سخن چین در یک ساعت این کار را می کند چرا که دشمنی در بین انسان ها می اندازد و دوستی و محبت را تباه می کند.
حفظ زبان و تربیت آن نیاز به تمرین و تکرار دارد و بدون شک کسی سعی در ترک ناپسندی کند خداوند وی را یاری می رساند.

 فردی نزد رسول اکرم(ص) آمد و به ایشان گفت : از چه چیز بر من هراس داری(یعنی مرا گرفتار آتش کند) فرمودند: از این و اشاره به زبان کردند. به روایت ترمذی
و فرمودند : «بیشترین اشتباهات و خطاهای بنی آدم به وسیله ی زبانش است.
خداوند ما را در ترک منکرات و انجام نیکی ها یاری فرماید.
==========================
مترجم:  فاروق راک
منبع : سوزی محراب