انواروب: هشام کمال سخنگوی جنبش سلفی و عضو ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت، بر نادرستی شایعه‌ی توافق ائتلاف ملی برای آشتی با حکومت کودتاچیان در مقابل چشم‌پوشی از بازگشت دوباره‌ی محمد مرسی به مسند قدرت، تأکید نمود.بنا بە گزارش  روزنامەی مصری الشعب الجدید، وی در مصاحبه با کانال الجزیره‌ی مباشر مصر در روز چهارشنبه […]

    انواروب: هشام کمال سخنگوی جنبش سلفی و عضو ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت، بر نادرستی شایعه‌ی توافق ائتلاف ملی برای آشتی با حکومت کودتاچیان در مقابل چشم‌پوشی از بازگشت دوباره‌ی محمد مرسی به مسند قدرت، تأکید نمود.
بنا بە گزارش  روزنامەی مصری الشعب الجدید، وی در مصاحبه با کانال الجزیره‌ی مباشر مصر در روز چهارشنبه اظهار داشت: به طور کلی هیچ اقدام و مذاکره‌ای در خصوص صرف نظر کردن از محمد مرسی از سوی ائتلاف ملی صورت نگرفته است و چنین شایعه‌ای، اصلاً صحت ندارد و همه‌ی جناح‌های ائتلاف ملی بر مشروعیت و قانون تاکید دارند.
هشام کمال ابراز داشت که بازگشت محمد مرسی؛ بازگشت اراده‌ی ملتی است که او را به عنوان رئیس جمهور برگزید. سخنگوی این حزب اشاره کرد که برخی از رسانه‌های طرفدار کودتای نظامی اقدام به پخش خبری در خصوص اقداماتی از جانب شخصیت‌هایی خارج از ائتلاف ملی برای آشتی با دولت کودتاچیان انجام گرفته است. او در‌‌ همان حال خاطر نشان ساخت که این اقدام به ائتلاف ملی ابلاغ نشده است.
وی در پایان اظهار داشت که: ائتلاف ملی با آغوش باز هرگونه اقدامی را که به سود کشور باشد می‌پذیرد؛ به شرط اینکه مفاد این اقدام حفاظت از مشروعیت و قانون باشد. وی مردم را به توجه به این مسأله جلب نمود که چنین شایعاتی از سوی کودتاچیان نوعی جنگ تبلیغاتی ضد ائتلاف ملی است تا پیام‌های میانه‌روانه و راستین به سمع و نظر ملت مصر نرسد.
منبع:
الشعب الجديد