انوار وب:  وزیر حج عربستان از آمادگی این کشور برای استقبال و خدمات رسانی به حدود شش میلیون عمره گزار در عمره جاری خبر داد.به گزارش ایرنا، بندر بن محمد حجار وزیر حج عربستان اعلام کرد: موسم عمره امسال از ابتدای ماه صفر آغاز خواهد شد.وی از ایجاد شبکه الکترونیکی جهانی از سوی وزارت حج […]

انوار وب:  وزیر حج عربستان از آمادگی این کشور برای استقبال و خدمات رسانی به حدود شش میلیون عمره گزار در عمره جاری خبر داد.
به گزارش ایرنا، بندر بن محمد حجار وزیر حج عربستان اعلام کرد: موسم عمره امسال از ابتدای ماه صفر آغاز خواهد شد.
وی از ایجاد شبکه الکترونیکی جهانی از سوی وزارت حج عربستان برای پذیرش درخواست های روادید عمره و صدور آن خبر داد و گفت: این شبکه با وزارت کشور و وزارت خارجه و دیگر نهادهای دولتی عربستان مرتبط است و نقش زیادی در پیگیری موارد قانونی شرکت ها و موسسات عمره همانند موسم گذشته خواهد داشت.
به گفته بندر حجار، خدمات به عمره گزاران تحت نظارت وزارت حج از طریق مسیر الکترونیکی عمره ارائه می شود که براساس آن، ورود و خروج عمره گزاران کنترل خواهد شد.
وزیر حج عربستان پیش بینی کرد: شمار عمره گزاران در موسم جدید عمره به شش میلیون نفر برسد که این تعداد در طول 9 ماه اعزام خواهند شد.
به گفته وی، در موسم عمره سال گذشته، پنج میلیون روادید عمره صادر شد.
وی افزود: وزارت حج عربستان، روند اعزام حجاج را به صورت الکترونیکی در فرودگاههای جده و مدینه منوره در موسم حج انجام داد که از ازدحام و معطلی حجاج جلوگیری کرد.