انواروب: دکتر علی قره داغی دبیر انجمن اتحادیه علمای جهان اسلام  تصویری از حدیث پیامبر را بازنشر نموده که در وسط شهر کییف پایتخت اکراین نصب شده است. دکتر قره داغی در تویتر خود می نویسد:  مرکز اسلامی ( الرائد الاسلامی) یک تابلود در وسط شهر کییف نصب نموده وبر روی آن، این حدیث نبی […]

انواروب: دکتر علی قره داغی دبیر انجمن اتحادیه علمای جهان اسلام  تصویری از حدیث پیامبر را بازنشر نموده که در وسط شهر کییف پایتخت اکراین نصب شده است.

دکتر قره داغی در تویتر خود می نویسد:  مرکز اسلامی ( الرائد الاسلامی) یک تابلود در وسط شهر کییف نصب نموده وبر روی آن، این حدیث نبی رحمتﷺ  درج شده است: “إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق”.

شایان ذکر است جمعیت مسلمانان اکراین از بین 63 میلیون جمعیت اکراین، یک میلیون نفر می باشد، و مسلمانان ساکن کییف 45 هزار نفر می باشد.
منبع: مفکرة الاسلام