انواروب: مسلمانان انگلستان در مقایسه با دیگر مسلمانان کشورهای اروپایی دارای مشارکت های سیاسی بیشتری هستند.بر اساس گزارش پایگاه الریاض؛ مسلمانان انگلستان نسبت به سایر مسلمانان اروپایی در انتخابات پارلمانی و شهرداری حضور فعال دارند؛ به طوری که گاه در گروه انتخاب کنندگان و گاه در ردیف کاندیداها قرار می گیرند. مسلمانان هند، بنگلادش و […]

انواروب: مسلمانان انگلستان در مقایسه با دیگر مسلمانان کشورهای اروپایی دارای مشارکت های سیاسی بیشتری هستند.
بر اساس گزارش پایگاه الریاض؛ مسلمانان انگلستان نسبت به سایر مسلمانان اروپایی در انتخابات پارلمانی و شهرداری حضور فعال دارند؛ به طوری که گاه در گروه انتخاب کنندگان و گاه در ردیف کاندیداها قرار می گیرند.

مسلمانان هند، بنگلادش و پاکستان از دهه پنجم گذشته با وورد به خاک انگلستان توانستند قدرت بزرگی در شهرهای برمینگهام، لندن و منچستر ایجاد نمایند؛ در این میان « محمد سروار» اولین مسلمان انگلیسی پاکستانی الاصل است که در سال 1979 وارد پارلمان این کشور شد.
مشارکت های مسلمانان در صحنه های سیاسی به گونه ای افزایش یافت که امروز بعد از افزایش جمعیت به  4 میلیون نفر،  در حال حاضر تعداد نمایندگان مسلمان در پارلمان انگلستان 8 نفر است که 3 نماینده از آنان زن هستند.
از آن جا که جمعیت مسلمانان در انگلستان؛ تعداد قابل توجهی است که نمی توان بی تفاوت از کنار آن گذشت؛ می توان گفت آنان تاثیر زیادی در به قدرت رساندن برخی از افراد داشته اند؛ آنان توانستند افراد زیادی را در انتخابات پارلمان حمایت کنند و بعد از ان به پست های بالای دولتی دست یابند؛ وزیر خارجه تونی بلر و وزیر دادگستری براون نمونه ای از نمایندگانی بودند که مسلمانان از آنان حمایت کرده بودند.
مسلمانان در مجلس سنای انگلستان نیز دارای مشارکت های ویژه ای هستند؛ « لورد نظیر احمد» و « سعیده وارسی» اولین مسلمانانی هستند که به عنوان نماینده در این مجلس فعالیت کردند؛ خانم وارسی علاوه بر نمایندگی در مجلس سنا؛ وزارت اقلیت های دینی در زمان حکومت دیوید کامرون را به عهده داشت.
انتظار می رود در دوره های بعدی پارلمان نیز احزاب مختلف ؛ تعدادی از مسلمانان را به عنوان نماینده خود انتخاب کنند.
منبع: شفقنا