انوار وب: حفظ قرآن از دوران کودکی راه حلی برای بحران ارزش هایی است که در جامعه سنگال حاکمیت دارد.مادیانی دیانی، رئیس انجمن والدین کودکان مدرسه قرآنی سنگال خاطر نشان کرد: حفظ قرآن از دوران کودکی راه حلی برای بحران ارزش هایی است که در جامغه سنگال حاکمیت دارد. وی در مصاحبه با خبرگزاری سنگال […]

انوار وب: حفظ قرآن از دوران کودکی راه حلی برای بحران ارزش هایی است که در جامعه سنگال حاکمیت دارد.
مادیانی دیانی، رئیس انجمن والدین کودکان مدرسه قرآنی سنگال خاطر نشان کرد: حفظ قرآن از دوران کودکی راه حلی برای بحران ارزش هایی است که در جامغه سنگال حاکمیت دارد.

وی در مصاحبه با خبرگزاری سنگال خاطر نشان کرد که مدیریت حفظ ایات قرآنی از سنین پایین یکی از مطمئن ترین ابزاری است که می توان برای مقابله با بحران های حاکم بر جامعه به آن مسلح شد.
دیانی یادآور شد: از همین رو براورد می کنیم که به طور کلی والدین باید این سئوال اساسی را از خود بپرسند که چه تربیتی برای کودکانمان می خواهیم؟ بهترین پاسخ این است که تربیت دینی بالاترین تاثیر را دارا است.
این اظهارات در حمایت از پیشنهاد آموزش قرآن کریم به کودکان زیر 12 سال و آغاز آن از سنین پایین ابراز شد.
دیانی خاطر نشان کرد که تشویق به تعلیم قرآن کریم در برنامه نظامند مبارزه با بحران های حاکم در جامعه سنگال تدبیر شده است.
حدود 300 دانش آموز زیر 15 سال در این موسسه آموزشی تعلیم می بینند، این موسسه سه دوره آموزشی را ارائه می دهد و تا کنون 22 دانش آموز حافظ قرآن شده اند و حدود 60 تن دیگر در حال اتمام این مرحله آموزشی هستند.
منبع: شبستان