انوار وب: دایره امور آوارگان در جنبش مقاومت اسلامی فلسطین “حماس” از دولت انگلیس خواست به مسئولیت های خود عمل کرده و از ملت فلسطین در نود و ششمین سالروز صدور وعده ننگین بالفور عذرخواهی کند.به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این دایره روز شنبه 2/11/2013 در بیانیه ای تصریح کرد: ما از دولت انگلیس […]

انوار وب: دایره امور آوارگان در جنبش مقاومت اسلامی فلسطین “حماس” از دولت انگلیس خواست به مسئولیت های خود عمل کرده و از ملت فلسطین در نود و ششمین سالروز صدور وعده ننگین بالفور عذرخواهی کند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این دایره روز شنبه 2/11/2013 در بیانیه ای تصریح کرد: ما از دولت انگلیس می خواهیم به مسئولیت های تاریخی خود در قبال نتایج و پیامدهای اعلامیه ننگین بالفور عمل کرده و از ملت فلسطین عذر خواهی کند و اعتراف خود به دولت رژیم صهیونیستی که با حمایت مستقیم آن تاسیس شد، را پس گرفته و از ملت فلسطین به منظور رهایی از اشغالگری دشمن صهیونیستی و بازپس گیری حقوق خود حمایت کرده و در مقابل تمامی خسارت هایی که به آن ها وارد شده، غرامت پرداخت کند.
دایره امور آوارگان همچنین از ملت فلسطین و امت اسلامی و عربی نیز خواست دولت انگلیس را به منظور عمل به مسئولیت های خود در قبال ملت فلسطین در تمامی عرصه ها تحت فشار قرار داده و در این راستا مستقیما این کشور را تحت تحریم اقتصادی گسترده قرار دهند.
این مرکز همچنین از سازمان های قانونی و بین المللی نیز دعوت کرد از ملت فلسطین در تنظیم دادخواست قضایی علیه مقامات دولت انگلیس به منظور واداشتن آن ها به عمل به مسئولیت های خود حمایت کنند.
دایره امور آوارگان در جنبش حماس با اشاره به اینکه وحدت تنها راه تحقق حق بازگشت آوارگان فلسطینی است، تصریح کرد: ما از تمامی گروه های فلسطینی و سازمان ها و نهادهای فعال در زمینه حق بازگشت و آوارگان فلسطینی می خواهیم دست به دست هم داده و با تشکیل چارچوب فعالیتی واحد و مشترک مقامات دولت انگلیس را در زمینه های قانونی، سیاسی، دیپلماتیک و رسانه ای تحت تعقیب قرار دهند.
لازم به ذکر است که 96 سال از صدور وعده ننگین بالفور که مصادف با دوم نوامبر است، می گذرد، وعده ای که حقوق مسلم ملت فلسطین را به دشمن صهیونیستی داد و موجب تحمیل رنج و محنت های فراوانی بر آن ها شد.