جنبش حماس فلسطین در بیانیه ای به مناسبت سی و پنجمین سالگرد قتل عام صبرا و شتیلا جامعه جهانی را به انتقال این پرونده به دادگاه بین المللی لاهه و محاکمه عاملان آن فراخواند. انواروب: داره امور پناهجویان وابسته به جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» با انتشار بیانیه ای به مناسبت سی و پنجمین سالگرد […]

جنبش حماس فلسطین در بیانیه ای به مناسبت سی و پنجمین سالگرد قتل عام صبرا و شتیلا جامعه جهانی را به انتقال این پرونده به دادگاه بین المللی لاهه و محاکمه عاملان آن فراخواند.

انواروب: داره امور پناهجویان وابسته به جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» با انتشار بیانیه ای به مناسبت سی و پنجمین سالگرد قتل عام اردوگاه صبرا و شتیلا جامعه جهانی را به انتقال این پرونده به دادگاه بین المللی لاهه و انجام اقدامات لازم برای عاملان آن بر اساس توافقنامه ذیربط فراخواند.

در این بیانیه آمده است: این قتل عام با گذشت زمان فراموش نشده و عاملان آن بی مجازات نخواهند ماند. نیروهای اشغالگر قتل عام صبرا و شتیلا را با ذهنیت نابودی بدون اهمیت به کودکان، زنان و سالمندان انجام دادند و تقارن سی و پنجمین سالگرد آن با دوره ای که وضعیت پناهجویان در لبنان رو به وخامت است، قابل توجه است.

گفتنی است اردوگاه صبرا و شتیلا علی رغم آنکه تحت حفاظت قراردادهای بین المللی بود، ژوئن 1982 از سوی ارتش اسرائیل تحت فرماندهی آریل شارون که لبنان را تحت اشغال خود درآورده بود، محاصره شده و مانع خروج فلسطینیان شد. در ماه سپتامبر همان سال نیروهای اسرائیلی با حمله به این اردوگاه حدود 3 هزار فلسطینی اعم از زن و کودک را به قتل رساندند./آناتولی