انوار وب:   در خلال حمله سربازان اسرائیلی به روستای تل در شهر نابلوس در کرانه غربی رود اردن ۶ فلسطینی زخمی شد بر اساس اخبار واصله در خلال حمله سربازان اسرائیلی به روستای تل در شهر نابلوس در کرانه غربی رود اردن ۶ فلسطینی زخمی شده اند. به گفته شاهدین عینی، سربازان اسرائیل نیمه شب […]

انوار وب:   در خلال حمله سربازان اسرائیلی به روستای تل در شهر نابلوس در کرانه غربی رود اردن ۶ فلسطینی زخمی شد

بر اساس اخبار واصله در خلال حمله سربازان اسرائیلی به روستای تل در شهر نابلوس در کرانه غربی رود اردن ۶ فلسطینی زخمی شده اند.

به گفته شاهدین عینی، سربازان اسرائیل نیمه شب گذشته به روستای تل در غرب نابلوس حمله ترتیب دادند.

به دنبال استفاده سربازان اسرائیلی از گلوله پلاستیکی و گاز اشک آور در برابر جوانان معترض به حمله، ۶ فلسطینی بر اثر اصابت گلوله پلاستیکی مجروح شد.

اسرائیل به بهانه های مختلف مرتبا حملاتی به خانه های فلسطینیان در کرانه غربی رود اردن و بیت المقدس ترتیب داده و آنهار ا بازداشت می کند.

در خلال این حملات نیز بین سربازان اسرائیلی و جوانان فلسطینی درگیری هایی رخ می دهد.
منبع: اخبار جهان اسلام