ماریسوز مروزک، رئیس پلیس ورشووی لهستان اعلام کرد: افرادی ناشناس اقدام به شکستن شیشه های یک فرهنگسرای اسلامی متشکل از مسجد، سالن اجتماع، مغازه و رستوران کردند. انواروب: یک فرهنگسرای اسلامی در ورشوو پایتخت لهستان از سوی افرادی ناشناس هدف حمله قرار گرفته و شیشه های آن شکسته شد. ماریسوز مروزک، رئیس پلیس ورشووی لهستان […]

ماریسوز مروزک، رئیس پلیس ورشووی لهستان اعلام کرد: افرادی ناشناس اقدام به شکستن شیشه های یک فرهنگسرای اسلامی متشکل از مسجد، سالن اجتماع، مغازه و رستوران کردند.

انواروب: یک فرهنگسرای اسلامی در ورشوو پایتخت لهستان از سوی افرادی ناشناس هدف حمله قرار گرفته و شیشه های آن شکسته شد.

ماریسوز مروزک، رئیس پلیس ورشووی لهستان اعلام کرد: افرادی ناشناس اقدام به شکستن شیشه های یک فرهنگسرای اسلامی متشکل از مسجد، سالن اجتماع، مغازه و رستوران کردند.

وی همچنین افزود: بررسی تصاویر دوربین های مداربسته به منظور دستگیری عوامل حمله به این فرهنگسرا آغاز شده است. رئیس جامعه مسلمانان لهستان نیز در پی این حمله نشست رسانه ای ترتیب داد. آناتولی