قاضی شریح-رحمه الله-: هرگاه به مشکل یا مصیبتی دنیوی برخورد می‌کردم به چهار علت خدا را شکر می کردم: ▪️ ۱٫ اینکه به من نعمت صبر عطا کرده است. ▫️ ۲٫ به من توفیق داده تا “انا لله و انا الیه راجعون” بگویم. ▪️ ۳٫ مشکل بزرگتری نصیب من نکرده است. ▫️ ۴٫ مشکل را […]

قاضی شریح-رحمه الله-:

هرگاه به مشکل یا مصیبتی دنیوی برخورد می‌کردم به چهار علت خدا را شکر می کردم:
▪️ ۱٫ اینکه به من نعمت صبر عطا کرده است.
▫️ ۲٫ به من توفیق داده تا “انا لله و انا الیه راجعون” بگویم.
▪️ ۳٫ مشکل بزرگتری نصیب من نکرده است.
▫️ ۴٫ مشکل را در دینم قرار نداده است