اگر ظرف چند ماه آینده وضعیت این منطقه مشخص نشود، از اختیارات قانونی مجلس برای تحقیق و تفحص و بررسی فعالیت این شرکت ها استفاده خواهیم کرد چرا که مردم مرزنشین، سزاوارترین افراد برای سودبردن از مرزنشینی هستند نه اینکه نعمت آن برای دیگران باشد و نقمت آن برای مرزنشینان. عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی […]

 اگر ظرف چند ماه آینده وضعیت این منطقه مشخص نشود، از اختیارات قانونی مجلس برای تحقیق و تفحص و بررسی فعالیت این شرکت ها استفاده خواهیم کرد چرا که مردم مرزنشین، سزاوارترین افراد برای سودبردن از مرزنشینی هستند نه اینکه نعمت آن برای دیگران باشد و نقمت آن برای مرزنشینان.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خواستار ارائه لایحه شورایعالی مناطق آزاد در خصوص منطقه آزاد دوغارون به مجلس شد که به عنوان تنها مرزی است که واردات از آن صورت نمی گیرد و صرفا صادراتی است.
به گزارش انواروب به نقل از خبرگزاری خانه ملت، جلیل رحیمی جهان آبادی در جلسه علنی روز (سه شنبه، 10 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با بیان اینکه لایحه پیشنهادی شورایعالی مناطق آزاد در خصوص منطقه آزاد دوغارون در اختیار دولت است، افزود: دوغارون تنها دروازه صادراتی ایران به خارج است که واردات نداشته و آسیبی به اقتصاد داخلی وارد نمی کند و می تواند شاهراه صادراتی جمهوری اسلامی به جمعیت 30 میلیون کشور افغانستان باشد لذا از دولت درخواست داریم که لایحه تبدیل منطقه آزاد دوغارون و سرخس را هرچه سریع تر به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و از نمایندگان نیز درخواست حمایت داریم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه فعالیت های گمرک و منطقه ویژه اقتصادی دوغارون و شرکت های مستقر شفاف نیست، تأکید کرد: نه حقوق دولت و نه حقوق ملت در این منطقه رعایت نمی شود در حالی که چندبار با مسئولان وزارت اقتصاد، گمرک، منطقه ویژه اقتصادی و استانداری خراسان صحبت کرده ایم اما بنا ندارند شفاف سازی کنند چون به نفع آنها نیست و اگر ظرف چند ماه آینده وضعیت این منطقه مشخص نشود، از اختیارات قانونی مجلس برای تحقیق و تفحص و بررسی فعالیت این شرکت ها استفاده خواهیم کرد چرا که مردم مرزنشین، سزاوارترین افراد برای سودبردن از مرزنشینی هستند نه اینکه نعمت آن برای دیگران باشد و نقمت آن برای مرزنشینان.