يك پژوهش علمي جديد اثبات كرده است كه روشن ماندن چراغ ها در طول خواب بر روي فعاليت بيولوژيكي مغز انسان تاثير مي گذارد …. يك پژوهش علمي جديد اثبات كرده است كه روشن ماندن چراغ ها در طول خواب بر روي فعاليت بيولوژيكي مغز انسان تاثير مي گذارد و منجر به ايجاد اضطراب و […]

يك پژوهش علمي جديد اثبات كرده است كه روشن ماندن چراغ ها در طول خواب بر روي فعاليت بيولوژيكي مغز انسان تاثير مي گذارد ….

يك پژوهش علمي جديد اثبات كرده است كه روشن ماندن چراغ ها در طول خواب بر روي فعاليت بيولوژيكي مغز انسان تاثير مي گذارد و منجر به ايجاد اضطراب و در نهايت چاقي مي شود. به همين سبب دانشمندان توصيه مي كنند كه  براي حفظ سلامتي  بدن و مغز، در طول شب چراغ ها را خاموش كنيد. سبحان الله. نصيحتي كه دانشمندان در قرن بيست و يكم به آن رسيده اند، پيامبر گرامي اسلام (ص) چهارده قرن پيش مطرح نموده است. پيامبر اكرم (ص) در يك حديث صحيح فرموده اند: (وقتي مي خوابيد چراغهايتان را خاموش كنيد.) {السلسلة الصحيحة} پرسش ما اين است كه آيا اين حديث گواهي بر صداقت پيامبر گرامي ما نيست؟
منبع: سايت عبد الدائم الكحيل