💢 در میان انبوه خبرهای تکان دهنده، ناراحت کننده از غزه، این گزارش بسیار زیبا است: 🔸از زمان شروع جنگ راجع به سرقت از منازل و محلات تجاری در غزه هیچ گزارشی مخابره نشده است، در حالی که هیچ پلیس و نگهبانی در محلات حضور ندارند. 🔹به نوبت در بستر یکدیگر می‌خوابند 🔸بدون اینکه یکدیگر […]

💢 در میان انبوه خبرهای تکان دهنده، ناراحت کننده از غزه، این گزارش بسیار زیبا است:

🔸از زمان شروع جنگ راجع به سرقت از منازل و محلات تجاری در غزه هیچ گزارشی مخابره نشده است، در حالی که هیچ پلیس و نگهبانی در محلات حضور ندارند.

🔹به نوبت در بستر یکدیگر می‌خوابند

🔸بدون اینکه یکدیگر را بشناسند آب و نان کمیاب و اندک را با هم تقسیم می‌کنند.

🔹 گاهی برای خرید نان و تهیه آب مردانی که ۸ تا ۹ ساعت در صف هستند اگر خانمی برای خرید نان و…از راه برسد اجازه می دهند خارج از نوبت خرید کند.

💡 در طول مدت جنگ در اوکراین هزاران منزل و صدها فروشگاه  مورد دستبرد و غارت قرار گرفته‌اند.

🔸 در آمریکا چنانچه چند ساعت پلیس سرکارشون نباشند وسائل برقی فروشگاه‌ها را سرقت می‌کنند.

✅ این است مدنیت، انسانیت، احساس مسئولیت اجتماعی و این است تفاوت انسان تعليم و تربيت یافته در مدرسه ایمانی و  انسان ساز اسلام قرآنی/اصلاح وب