? پرسش مهمّ در اینجا این است که:آیا ما به همه‌ یا بخشی از آنچه خداوند دوست دارد، عمل نموده‌ایم؟  ✅ بخوان آنچه خداوند خوش می‌دارد و تطبیقش کن❎ و بخوان آنچه را خداوند خوش نمی‌دارد و از آن دوری کن.این تنها راه تطبیق عملی قرآن است! در قرآن دو جمله‌ی﴿ الله يحبُّ) و ﴿الله […]

? پرسش مهمّ در اینجا این است که:
آیا ما به همه‌ یا بخشی از آنچه خداوند دوست دارد، عمل نموده‌ایم؟
 ✅ بخوان آنچه خداوند خوش می‌دارد و تطبیقش کن
❎ و بخوان آنچه را خداوند خوش نمی‌دارد و از آن دوری کن.
این تنها راه تطبیق عملی قرآن است!

در قرآن دو جمله‌ی﴿ الله يحبُّ) و ﴿الله لا يحبُّ) آمده است.
کسانی‌که خدا ایشان را دوست دارد و کسانی‌که آنان را دوست ندارد، چه کسانی هستند؟

 جمله‌ی﴿ الله يحب﴾  ۱۶ بار
و ﴿الله لا يحب ﴾ ۱۶ بار

توازنی دقیق و عجیب بر قرآن حاکم است. خداوند متعال قرآن را محکم، نازل فرموده است.

آیات بر اساس ترتیب‌شان در مصحف شریف، چنین آمده‌اند:

✔️ نخست: کسانیکه محبوب خداوند متعال‌اند:

۱-   نیکوکاران؛  (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: ۱۹۵].
۲-  توبه‌کاران و پاکان، (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) [البقرة: ۲۲۲].
۳- پرهیزگاران، (فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) [آل عمران: ۷۶].
۴- نیکوکاران، (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) [آل عمران: ۱۳۴].
۵- شکیبایان، (وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ) [آل عمران: ۱۴۶].
۶- نیکوکاران،  (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) [آل عمران: ۱۴٨].
۷- توکّل‌کنندگان، (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ) [آل عمران: ۱۵۹].
٨- نیکوکاران،  (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) [المائدة: ۱۳].
۹- دادگران، (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) [المائدة: ۴۲].
۱۰- نیکوکاران، (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) [المائدة: ۹۳].
۱۱- نیکوکاران،  (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) [التوبة: ۴].
۱۲- پرهیزگاران،  (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) [التوبة: ۷].
۱۳- پاکیزگان، (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) [التوبة: ۱۰٨].
۱۴- دادگران،  (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) [الحجرات: ۹].
۱۵- دادگران،  (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) [الممتحنة: ٨].
۱۶- رزمندگان، (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ) [الصف: ۴].

دوم: کسانی که خداوند، ایشان را دوست ندارد:

۱- تجاوزگران، (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [البقرة: ۱۹۰].
۲- فساد و تباهی، (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ) [البقرة: ۲۰۵].
۳- (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) [البقرة: ۲۷۶].
۴- کافران، (فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ) [آل عمران: ۳۲].
۵- ستمکاران، (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) [آل عمران: ۵۷].
۶- ستمکاران، (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) [آل عمران: ۱۴۰].
۷- خودخواهان و خودستایان، (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا) [النساء: ۳۶].
٨- خیانت‌کنندگانِ گناه پیشه، (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا) [النساء: ۱۰۷].
۹- مفسدان و تباهکاران، (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) [المائدة: ۶۴].
۱۰- تجاوزگران، (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [المائدة: ٨۷].
۱۱ـ (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ) [الأنفال: ۵٨].
۱۲- خیانتکاران، (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ) [الحج: ۳٨].
۱۳- غرور و نشاط، (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ) [القصص: ۷۶].
۱۴- مفسدان و تباهکاران، (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) [القصص: ۷۷].
۱۵- متکبّر مغرور، (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) [لقمان: ۱٨].
۱۶- متکبّر مغرور (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) [الحديد: ۲۳].

? پرسش مهمّ در اینجا این است که:
آیا ما به همه‌ یا بخشی از آنچه خداوند دوست دارد، عمل نموده‌ایم؟
 ✅ بخوان آنچه خداوند خوش می‌دارد و تطبیقش کن
❎ و بخوان آنچه را خداوند خوش نمی‌دارد و از آن دوری کن.
این تنها راه تطبیق عملی قرآن است!