مردم استان “وردک” افغانستان با برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی اخراج نظامیان این کشور را به دلیل اهانت‌های مکرر آنان به قرآن کریم خواستار شدند. این تظاهرات روز شنبه ۲۶ اسفندماه در اعتراض به اهانت نظامیان آمریکایی به قران کریم در شهر “سید آباد” استان وردک برگزار شد.شرکت کنندگان در این تظاهرات شعار «مرگ بر آمریکا» […]

مردم استان “وردک” افغانستان با برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی اخراج نظامیان این کشور را به دلیل اهانت‌های مکرر آنان به قرآن کریم خواستار شدند.
این تظاهرات روز شنبه ۲۶ اسفندماه در اعتراض به اهانت نظامیان آمریکایی به قران کریم در شهر “سید آباد” استان وردک برگزار شد.
شرکت کنندگان در این تظاهرات شعار «مرگ بر آمریکا» سر داده و اخراج نظامیان آمریکایی را خواستار شدند.
تظاهرکنندگان با محکوم کردن اهانت نظامیان آمریکایی به مقدسات اسلام و مسلمانان، جاده کابل- قندهار را مسدود کردند.
معترضان افغان حضور اشغال‏گران را عامل ناامنی و بی ثباتی کشورشان دانستند و اعلام کردند تنها با خروج متجاوزان اشغالگر، افغانستان روی آرامش را به خود خواهد دید.
نظامیان آمریکایی چهارشنبه گذشته در شهرستان “سید آباد” یک داروخانه را به آتش کشیده و به قرآن کریم نیز اهانت کردند.

نظامیان آمریکایی تاکنون چندین بار به مقدسات اسلامی اهانت کرده اند، که در یکی از موارد سوزاندن ده‌ها نسخه قرآن کریم در پایگاه بگرام در شمال کابل، خشم و تنفر مردم افغانستان را برانگیخت.

منبع: خبرگزاری تقریب