کسانی که پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- در مورد آنها فرمودند :خوشا به حال‌شان ▪️ کسانی که پیامبر را ندیده‌اند نبی رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- در حدیثی فرمودند: خوشا به حال کسانی که مرا دیدند و به من ایمان آورند و پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- هفت مرتبه فرمودند: خوشا به […]

کسانی که پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- در مورد آنها فرمودند :خوشا به حال‌شان

▪️ کسانی که پیامبر را ندیده‌اند
نبی رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- در حدیثی فرمودند:
خوشا به حال کسانی که مرا دیدند و به من ایمان آورند و پیامبر-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- هفت مرتبه فرمودند: خوشا به حال کسانی که مرا ندیدند و به من ایمان آورند./مسند امام احمد

▫️ غریب‌ها:
نبی‌رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: اسلام غريبانه آغاز شد و بزودى غريب خواهد شد ؛ پس خوشا به حال غريبان . عرض كردند : اى رسول خدا! غريبان كيستند؟ فرمودند : كسانى كه وقتى مردم فاسدند آنان صالحند .

▪️ استغفار کنندگان
پیامبر خدا -صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: خوشا به سعادت کسی که در نامه اعمالش استغفار زیادی بیابد./ سنن ابن ماجه

▫️ کار راه انداز
رسول اکرم -صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند:
برخی از مردم کلید شر و مانع خیر هستند و خوشا به سعادت کسی که خداوند کلید خیر را در دستان او قرار داده است و وای بر کسی که کلید شر در دستان اوست./سنن ابن ماجه

▪️ افراد قانع
نبی رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند:
خوشا به حال کسی که مسلمان شده و روزی‌اش به اندازه کفافش است و به آن قانع است‌.

▫️ عمر طولانی و عمل زیاد
پیامبر اکرم-صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند: خوشا به سعادت کسی که عمرش طولانی است و عملش زیاد.

▪️ کسی که از زبانش حفاظت کند
پیامبر خدا -صلی الله علیه وعلی آله وسلم- فرمودند:
خوشا به سعادت کسی که زبانش را حفاظت کند و در خانه‌اش بنشیند و بر گناهانش بگرید.