انوار وب: دادگاه شهر نیوآرک در ایالت نیوجرسی ، اعلام کرد که تجسس و زیرنظر گرفتن مسلمانان در ایالت نیویورک به طور سری، با قانون اساسی آمریکا تعارضی ندارد.بر اساس گزارش پایگاه الخبر؛ قاضی « ویلیام مارتینی» این سخنان را در پاسخ خواسته ای بیان کرد که تا قبل از این مسلمانان آن را به […]

انوار وب: دادگاه شهر نیوآرک در ایالت نیوجرسی ، اعلام کرد که تجسس و زیرنظر گرفتن مسلمانان در ایالت نیویورک به طور سری، با قانون اساسی آمریکا تعارضی ندارد.
بر اساس گزارش پایگاه الخبر؛ قاضی « ویلیام مارتینی» این سخنان را در پاسخ خواسته ای بیان کرد که تا قبل از این مسلمانان آن را به دادگاه تقدیم کرده و ازتجسس پلیس علیه خودبه دلیل مسلمان بودن شکایت کرده بودند.

مارتینی گفت: برنامه های تجسس دولت از مسلمانان که باعث خشم انان و سایر سازمان های اسلامی گردید؛ دال بر تبعیض علیه آنان نیست بلکه این برنامه تنها در تلاش است تروریست هایی که پشت صف های مسلمانان عادی پنهان می شوند را شناسایی کند.
یکی از خبرگزاری های آمریکایی ، در تابستان 2011 از وجود برنامه های تجسس علیه مساجد و مکان های اسلامی خبر داد که مسلمانان را زیر نظر دارند؛ این مساله تا مدتی باعث ناراحتی مسلمانان شد.
بر این اساس روشن شد که پلیس نیویورک سال هاست تجسس های وسیعی علیه مسلمانان آغاز کرده و با همکاری سازمان اطلاعات مرکزی ؛ برنامه هایی ایجاد گردید که به وسیله آن ها تمام زندگی مسلمانان و مکان هایی که به آن ها تردد می کنند از جمله شرکت ها، مدارس، مساجد، رستوران ها زیر نظر گرفته می شود ، این در حالی است که در تمام این ها مجوز و دلیلی برای تجسس علیه آنان ندارد.
منبع: شفقنا