انوار وب: رئیس جمهوری افغانستان در نامه ای به مفتی مصر همکاری مرکز صدور فتوا (دارالافتای) آن کشور را برای مقابله با فتواهای تکفیرآمیز و افراطی خواستار شد.هیئت اعزامی ریاست جمهوری افغانستان به قاهره در دیدار با دکتر “شوقی علام”، مفتی مصر، نامه حامد کرزای را به وی ارائه کردند. “شمس الرحمن فروتای” رئیس هیئت […]

انوار وب: رئیس جمهوری افغانستان در نامه ای به مفتی مصر همکاری مرکز صدور فتوا (دارالافتای) آن کشور را برای مقابله با فتواهای تکفیرآمیز و افراطی خواستار شد.
هیئت اعزامی ریاست جمهوری افغانستان به قاهره در دیدار با دکتر “شوقی علام”، مفتی مصر، نامه حامد کرزای را به وی ارائه کردند.

“شمس الرحمن فروتای” رئیس هیئت اعزامی افغان که مشاور کرزای است در دیدار با مفتی مصر همکاری دینی میان مرکز صدور فتوای دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در بخشی از پیام کرزای آمده است: فتواهای تکفیری و افراطی در افغانستان گسترش یافته است و این معضل ایفای نقش دانشگاه الازهر و مرکز صدور فتوای مصر را در این مرحله سرنوشت ساز از تاریخ افغانستان می طلبد.
شوقی علام نیز در این دیدار بر آمادگی کامل مرکز صدور فتوای مصر برای همکاری با افغانستان در زمینه امور شرعی تاکید کرد.
طرفین در این دیدار درباره اعزام گروه هایی از علمای اهل سنت افغانستان به مرکز صدور فتوای مصر برای فراگیری صدور فتوا و برخورد با فتواهای افراطی، توافق کردند.
منبع: جهان نیوز