انوار وب: والدین مسلمان در فیلیپین از نبود مدارس اسلامی کافی و فراهم نبودن تجهیزات کافی در مدارس موجود، ناراضی هستند. مسلمانان در فیلیپین از دولت می خواهند زمینه آموزش تعالیم اسلامی را در مدارس فراهم کند.  مسلمانان تقریبا پانزده درصد جمعیت فیلیپین را تشکیل می دهند. اما اکنون والدین کودکان مسلمان خواستار تغییراتی هستند […]

 انوار وب: والدین مسلمان در فیلیپین از نبود مدارس اسلامی کافی و فراهم نبودن تجهیزات کافی در مدارس موجود، ناراضی هستند.

مسلمانان در فیلیپین از دولت می خواهند زمینه آموزش تعالیم اسلامی را در مدارس فراهم کند. 

مسلمانان تقریبا پانزده درصد جمعیت فیلیپین را تشکیل می دهند. اما اکنون والدین کودکان مسلمان خواستار تغییراتی هستند که آموزش های مذهبی را در مدارس تقویت کند. به گزارش خبرنگار شبکه الجزیره ، اکنون آموزگاران مذهبی با دریافت دستمزدی ناچیز یا حتی به شکل رایگان برای آموزش دروس مذهبی به کودکان مسلمان اعلام آمادگی کرده اند 

یکی از این آموزگاران می گوید:«من آماده ام دانش خود درباره زبان عربی را حتی اگر لازم باشد به شکل رایگان در اختیار این کودکان قرار دهم. زیرا من نیاز این کودکان را درک می کنم». 

خبرنگار الجزیره در گزارش خود از یکی از مدارس اسلامی در فیلیپین می گوید حدود هفتاد کودک مسلمان هر روز در این مدرسه حاضر می شوند. آنها علاوه بر دروس معین مدارس این کشور دروسی به زبان عربی و با مبنای اسلامی نیز دارند. تقریبا همه مدارس اسلامی در این کشور به کمک های مردمی وابسته اند که اغلب مردم و سازمان های غیردولتی اهدا می کنند. این کمک ها برای تامین هزینه این مدارس و معلمان کافی نیست. 

پنج میلیون مسلمان در فیلیپین زندگی می کنند اما فقط چهل مدرسه اسلامی در سراسر این کشور وجود دارد.