نبی رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم-: هرگاه (در مجلسی) سه نفر بودید دو نفر با هم درگوشی صحبت نکنند، چرا که این کار شما دوست تان را نگران می کند. 🔹این حدیث به تو می آموزد که: ▪️ ۱٫ دین نهایت توجه به مکارم اخلاقی و رعایت مصالح بندگان را دارد. ▫️ ۲٫ در […]

نبی رحمت-صلی الله علیه وعلی آله وسلم-:
هرگاه (در مجلسی) سه نفر بودید دو نفر با هم درگوشی صحبت نکنند، چرا که این کار شما دوست تان را نگران می کند.

🔹این حدیث به تو می آموزد که:
▪️ ۱٫ دین نهایت توجه به مکارم اخلاقی و رعایت مصالح بندگان را دارد.
▫️ ۲٫ در زمانی که سه نفر هستند گرچه درگوشی صحبت کردن دو نفر با هم مباح است، ولی از انجام این کار نهی شده است.
▪️ ۳٫ اگر بیش از سه نفر بودند، می توانند دو نفر با هم درگوشی صحبت نمایند. چرا که با چند نفر، منعی وجود ندارد.
▫️ ۴٫ درگوشی صحبت کردن با هم از راه‌هایی ست که شیطان تلاش می کند تا بدین صورت، مؤمن را اندوهگین کند.
▪️ ۵٫ هرکاری که باعت اندوه و حزن می‌شود باید از آن گریخت.
▫️ ۶٫ تمام تلاش تو بر این باشد، مسلمانی را خوشحال کنی و غم و اندوه را از او دور نمایی.
▪️۷٫ وقتی دو نفر با هم در گوشی صحبت می کنند، نباید پیش آنها رفت.