انواروب: یک خیریه اسلامی برای نشان‌دادن تصویر مثبت از اسلام پوسترهای «سبحان الله »بر روی اتوبوس ها در انگلیس نصب می کند. به نقل از «ایندیپندنت»،بر اساس طرحی که یک خیریه اسلامی در انگلیس برای نشان‌دادن تصویر مثبت از اسلام ارائه داده است،پوسترهای «سبحان الله» بر روی اتوبوس های شرکت واحد نصب می شود. هدف […]

انواروب: یک خیریه اسلامی برای نشان‌دادن تصویر مثبت از اسلام پوسترهای «سبحان الله »بر روی اتوبوس ها در انگلیس نصب می کند.

به نقل از «ایندیپندنت»،بر اساس طرحی که یک خیریه اسلامی در انگلیس برای نشان‌دادن تصویر مثبت از اسلام ارائه داده است،پوسترهای «سبحان الله» بر روی اتوبوس های شرکت واحد نصب می شود.

هدف از این اقدام که خیریه کمک به قربانیان جنگ در سوریه آن را ترتیب داده است به تصویر کشیدن چهره اسلام به شیوه ای مثبت است.

این خیریه اسلامی امیدوار است که کمپین طراحی شده در پنج شهر بزرگ انگلیس به تغییر فضای منفی که دین اسلام و پیروان آن را احاطه کرده است،بینجامد.

صدها اتوبوس در انگلیس حامل این تبلیغ هستند که شامل کلمه «سبحان الله» است.

شهرهای لندن، بیرمنگام، منچستر، لیسستر و برفورد که جمعیت مسلمان زیادی دارند، برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده اند و خیریه اسلامی امیدوار است که در آستانه ماه مبارک رمضان مردم را تشویق به کمک به جنگ زدگان سوری کند.

ماه مبارک رمضان از روز هفتم ژوئن در اکثر کشورهای اروپایی از جمله انگلیس آغاز می شود.

بسیاری از مسلمانان ماه رمضان را که ماه خداست برای ارائه کمک های خیریه خود انتخاب می کنند.
منبع: شبستان