انواروب: مولوي عبدالغفار شيخ جامي امام جمعه خیرآباد در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته پيرامون خضوع و خشوع در نماز به ایراد سخن پرداخت.ايشان پس از تلاوت آيات: « قد افلح المومنون* الذین هم فی صلاتهم خاشعون* و *فويل للمصلين* الذين هم عن صلوتهم ساهون » گفت: انسان وضو مي گيرد و به طرف […]

انواروب:

مولوي عبدالغفار شيخ جامي امام جمعه خیرآباد در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته پيرامون خضوع و خشوع در نماز به ایراد سخن پرداخت.
ايشان پس از تلاوت آيات: « قد افلح المومنون* الذین هم فی صلاتهم خاشعون* و *فويل للمصلين* الذين هم عن صلوتهم ساهون » گفت: انسان وضو مي گيرد و به طرف مسجد روانه مي شود و برای ادای نمازتكاليف و سختی ها را برداشت مي كند سپس نماز را ادا مي كند اما شايد نتواند آن نتيجه مطلوب را از نماز حاصل نمايد يقينا اين برميگردد به همان عدم توجه و خضوع و خشوع در نماز.
مفهوم حديثي است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: به بعضي از نمازگزاران يك دهم اجر ادای نماز و به بعضي يك پنجم و به بعضي نصف و به برخي اجر كامل داده مي شود.
همه اين تفاوت مراتب از خضوع و توجه در نماز نشأت ميگيرد.
مولوی شیخ جامی افزود: اين چه سبب است كه چند نفر در يك صف نماز مي خوانند به يكي اجر كامل و به ديگري يك دهم اجر داده مي شود؟ براي يكی نماز طلب آمرزش و براي ديگري دعاي بد مي كند و مي گويد خداوند تو را هلاك كند كه مرا ضايع نمودي. مشخص است كه فرق زيادي است بين نمازي كه با توجه و خلوص نیت ادا مي شود و نمازي كه بدون توجه ادا مي شود.
خطيب جمعه خيرآباد در ادامه با اشاره به حدیثی فرمود:يك روز رسول اكرم صلي الله عليه و سلم از ياران خود پرسيدند: خداوند براي كسي كه در نماز توجه مي نمايد چه اجري معين نموده است؟ صحابه عرض كردند: خدا و رسولش بهتر مي دانند. آنحضرت فرمودند: ضمانت نموده است كه چنين شخصي را در بهشت داخل نمايد.
از همه اينها معلوم مي شد كه در توجه نمودن به نماز رضاي خدا و اجر عظيم نهفته است.
حضرت عمر فارق رضي الله عنه به فرمان روايان و حاكمان خود در سراسر مملكت اسلامي نامه نوشت كه بزرگترين مسئله در نزد من نماز است اگر كسي نماز را ضايع نمود او ديگر احكام را نيز ضايع مي گرداند.
ايشان در ادامه به اهميت قائل شدن سلف نسبت به نماز و خشوع و خضوع در آن اشاره کرد و افزود: به پاي حضرت علي رضي الله عنه تير اصابت كرد و بهترين موقع براي شكافتن پا درآوردن تیر وقت مشغول شدن آنحضرت رضی الله عنه به نماز بود. همچنین صحابه ديگري مشغول نماز بود و تير در بدنش اصابت نمود و او حاضر نشد تا به پايان رساندن سوره نماز خود را كوتاه كند. 
حضرت عمر فارق رضي الله عنه به فرمان روايان و حاكمان خود در سراسر مملكت اسلامي نامه نوشت كه بزرگترين مسئله در نزد من نماز است اگر كسي نماز را ضايع نمود او ديگر احكام را نيز ضايع مي گرداند.