وزیر کشور افغانستان، بسم الله محمدی، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت: در حملات گستردۀ دیروز طالبان در کابل و چند شهر دیگر افغانستان، مجموعا ۴۷ نفر کشته و ۶۵ نفر زخمی شدند. این حملات از جمله در منطقه بسیار حفاظت شدۀ  شهر کابل که ساختمان مجلس و سفارتخانه های خارجی در آنجا قرار دارد انجام گرفت.
وزیر کشور افغانستان  گفت نیروهای دولتی اکنون کنترل کامل کابل را در دست گرفته اند.
گستردگی و هماهنگی حملات دیروز طالبان؛ در طول جنگ ده سالۀ افغانستان بیسابقه توصیف شده است. نیروهای افغان از پشتیبانی هوایی نیروهای ناتو برخوردار بودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.