سؤال: در صورت فوت نماز جمعه، نماز ظهر را چگونه بخوانند؟   جواب: در صورت فوق الذکر باید نماز ظهر را تنها، بدون جماعت و بدون اذان و اقامت بخوانند. فی الشامی: ( و کذا اهل المصر فاتتهم الجمعة ) فانهم یصلون الظهر بغیر اذان و لا اقامة و لاجماعة .. . ردالمحتار باب الجمعة […]

سؤال: در صورت فوت نماز جمعه، نماز ظهر را چگونه بخوانند؟

 

جواب: در صورت فوق الذکر باید نماز ظهر را تنها، بدون جماعت و بدون اذان و اقامت بخوانند. فی الشامی: ( و کذا اهل المصر فاتتهم الجمعة ) فانهم یصلون الظهر بغیر اذان و لا اقامة و لاجماعة .. . ردالمحتار باب الجمعة 1/605 .والله اعلم بالصواب

دارالافتای حوزه علميه انوارالعلوم خيرآباد
(مولانا)غلام احمد علي بايي ـ عفی الله عنه ـ