امروز دوشنبه 5 رجب مصادف با 15 اردیبهشت سالروز وفات علامه ابوالحسن احمد بن محمد نگارنده کتاب گرانسنگ القدوری می باشد.ایشان در سال 362 در بغداد دیده به جهان گشودند. امام سمعانی در مورد وی می نویسد: ایشان فردی فقیه و بسیار راستگو بوده و ریاست احناف در عراق بدیشان منتهی می گردد و دارای […]

امروز دوشنبه 5 رجب مصادف با 15 اردیبهشت سالروز وفات علامه ابوالحسن احمد بن محمد نگارنده کتاب گرانسنگ القدوری می باشد.
ایشان در سال 362 در بغداد دیده به جهان گشودند.

امام سمعانی در مورد وی می نویسد: ایشان فردی فقیه و بسیار راستگو بوده و ریاست احناف در عراق بدیشان منتهی می گردد و دارای مقام و منزلتی بزرگ بوده و همیشه قرآن تلاوت می نمود.
مورخ شهیر خطیب بغدادی در مورد وی چنین اظهار نظر می کند : من از ایشان حدیث روایت کردم و انسانی راستگو بوده و ( بخاطر احتیاط ) حدیث کم روایت می نمودند.
و در مورد اشتهار کتاب وی همین قدر کافی ست که حاجی خلیفه در کشف الظنون می نویسد: در مذهب احناف واژه ( الکتاب ) به کتاب القدوری ایشان نسبت داده می شد و طبق اذعان کتاب اعلام تاریخ اسلام این اثر وی به زبان فرانسه نیز ترجمه گشته است.
ایشان در 5 رجب سال 428 در بغداد دیده از این جهان فرو بستند.