انواروب: کاربران سعودی توییتر، خبر از دستگیری داعی مشهور سلمان العوده داده اند. آنها نوشته اند که بعد از تماس تلفنی که شب جمعه بین امیر قطر شیخ تمیم بن حمد و ولی عهد سعودی صورت گرفت، شیخ عوده  توئییتی به نام – تالیف القلوب – نوشت که بعد از آن دستگیر […]

 

 

 

انواروب: کاربران سعودی توییتر، خبر از دستگیری داعی مشهور سلمان العوده داده اند.

آنها نوشته اند که بعد از تماس تلفنی که شب جمعه بین امیر قطر شیخ تمیم بن حمد و ولی عهد سعودی صورت گرفت، شیخ عوده  توئییتی به نام – تالیف القلوب – نوشت که بعد از آن دستگیر شد.

کاربران توئییتر بیان داشته اند که نیروهای امنیتی بیست نفر را زندانی نموده اند  که در رأس آن ها از دعوتگران می توان به عائض القرنی و علی العمری قرار دارد. منابع رسمی سعودی تا هیچ خبری مبنی بر دستگیری بیان نکرده اند و این دومین بار هست که هشتک دستگیری شیخ سلمان جهانی می شود.
منبع: الجزیره