انواروب: دولت مردمی فلسطین در باریکه غزه از مقامات مصری خواست با مراعات حال ساکنان تحت محاصره غزه، هرچه زودتر گذرگاه رفح را به روی بیش از ۴ هزار مسافر فلسطینی سرگردان به طور کامل بازگشایی کنند.به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، سرپرست وزارت کشور دولت فلسطین ظهر یکشنبه ۷/۷/۱۳۹۲ در کنفرانسی مطبوعاتی در گذرگاه […]

انواروب: دولت مردمی فلسطین در باریکه غزه از مقامات مصری خواست با مراعات حال ساکنان تحت محاصره غزه، هرچه زودتر گذرگاه رفح را به روی بیش از ۴ هزار مسافر فلسطینی سرگردان به طور کامل بازگشایی کنند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، سرپرست وزارت کشور دولت فلسطین ظهر یکشنبه ۷/۷/۱۳۹۲ در کنفرانسی مطبوعاتی در گذرگاه رفح به همراه ماهر ابو صبحه، مدیر کل گذرگاه های دولت فلسطین از مقامات مصری خواست گذرگاه رفح را به طور کامل در هر دو جهت بازگشایی کنند. وی بهانه مقامات مصری مبنی بر ایجاد خلل فنی در شبکه رایانه ای بخش مصری گذرگاه رفح را بهانه ای تعجب آور خواند.
کامل ابو ماضی تاکید کرد که شمار مسافرانی که در سال جاری موفق به عبور از گذرگاه رفح شده اند، به طرز چشمگیری کاهش یافته که همین مساله موجب تشدید بحران های انسانی در داخل نوار غزه شده است. وی تصریح کرد که گذرگاه رفح در طول ماه جاری تنها ۶ روز آن هم به طور محدود باز بوده است.
ابو ماضی در مورد عواقب و پیامدهای ناگوار تعطیلی گذرگاه رفح یا بازگشایی آن به طور جزئی و محدود بر زندگی شهروندان فلسطینی هشدار داد.
وی ضمن اشاره به اینکه هم اکنون ۴۵۰۰ مسافر فلسطینی در این گذرگاه سرگردان و بلاتکلیف هستند، تصریح کرد که بیشتر این افراد جزو بیماران، دانشجویان و کسانی است که دارای برگه های اقامت موقت هستند.
کامل ابو ماضی، سرپرست وزارت کشور دولت منتخب فلسطین خاطر نشان کرد که شمار مسافران سرگردان در گذرگاه رفح روز به روز بیشتر می شود. وی همچنین تصریح کرد که طرف مصری تنها به ۳ اتوبوس که شمار مسافران آن کمتر از ۲۰۰ نفر بود، اجازه عبور از این گذرگاه را داده است و هم اکنون ۵ هزار نفر از مجموع ۱۰ هزار نفری که دارای مجوز ورود هستند، موفق به تردد از طریق این گذرگاه نشده اند.
لازم به ذکر است که مقامات مصری طی دو ماه گذشته تنها چندین روز به طور محدود گذرگاه زمینی رفح را به روی بیماران، دانشجویان و حالت های اضطراری و فوق العاده بازگشایی کرده است، حال آنکه هزاران نفر از شهروندان فلسطینی هم اکنون در این گذرگاه سرگردان و بلاتکلیف هستند و روز شنبه نیز یک نوزاد یک روزه فلسطینی که همراه مادرش در این گذرگاه در انتظار عبور به سمت باریکه غزه بود، فوت شد.